• 5 בספטמבר 2012

  כהונת איש צבא קבע בועד אגודה שיתופית קהילתית

  שלום רב,

  רציתי לדעת האם איש צבא קבע יכול לכהן בועד אגודה שיתופית קהילתית?

  תודה

  ג

  5 בספטמבר 2012
 • 6 בספטמבר 2012

  כהונת איש צבא קבע בועד אגודה שיתופית קהילתית

  שלום רב!
  שירות-הקבע בצה"ל כרוך - בין היתר - בחובות של זמינות מתמדת, מסירות לתפקיד ונאמנות מלאה; הוראות מחייבות ( כולל "פקודות מטכ"ל" ), החלות על משרתי-הקבע בצבא, באות להבטיח מילוי חובות אלו, תוך הטלת הגבלות וחובות-דיווח על קשרים, העלולים לשבשן או העלולים ליצור ניגוד עניינים אצל איש-הקבע. הגבלות מיוחדות חלות על מועמדות של חייל בשירות-קבע לבחירה לרשות מקומית, וממילא על כהונה כזו ( "פקודת מטכ"ל" 30.0113 ).
  גם אם חברי ועד-ההנהלה של אגודה קהילתית אינם מהווים "ועד מקומי" ביישוב ( שדינו כרשות מקומית ) - עדיין חלות עליהם, יחד ולחוד, מערכות של חובות ואחריות במילוי תפקידם באגודה -לרבות חובת הזמינות לישיבות-הועד ולפעילויותיו האחרות, ולרבות חובות הדאגה והנאמנות לענייני האגודה וציבור חבריה.
  לפיכך, על חבר-אגודה שנבחר לכהן בועד-ההנהלה, כשהוא משרת בשירות-קבע בצה"ל - לפנות לממונים עליו במערכת-הביטחון, לדיווח מפורט ולקבלת אישור. בהעדר אישור בכתב כאמור - נותרת כהונת איש-הקבע ( בועד-ההנהלה של האגודה ) בחזקת פגיעה אפשרית בשירותו הצבאי, ואף כפגיעה במשמעת הצבא, וכבר עקב כך אין מקום לכהונה במקרה כזה, גם מבחינת האגודה.

  6 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?