• 9 במרץ 2014

  גורל מניות שמיות

  האם יתכן כי יו"ר אגודה חקלאית , יחליט על דעת עצמו "להלאים" מניות הרשומות על שם חבר אגודה( המניות הן חלק מרכוש האגודה בחברה , ומחולקות שמית לחברים) בשל סכסוך לגבי בעלות על המניות בין שני חברי האגודה?
  כדי לפשט: מניות אלו נמכרו לפני עשרים שנה ובשל מחלוקת , הוגשה בקשה להשבת המניות על שם החברים המקוריים , ועד ההנהלה קבע כי להנהלה אין כל עניין בנושא והוא מוחזר אל החברים על מנת שיפתרו את הסכסוך ביניהם . הדבר כתוב בפרוטוקול מאושר של האגודה.
  האם החלטתו של הי"ור חוקית ויש לה ביסוס משפטי?
  אם לא, כיצד לפעול במקרה הנ"ל?
  תודה רבה.

  עינת לב ארי

  9 במרץ 2014
 • 11 במרץ 2014

  גורל מניות שמיות  שלום רב!
  השימוש בשאלה במונח מושאל של "הלאמה", ללא הבהרה ופירוט מה קרה ומה נעשה בפועל – מותיר כאן אפשרות של השערה בלבד: יתכן כי עקב המחלוקת שנתעוררה לגבי הזכויות במניות, הינחה יו"ר ועד-ההנהלה להקפיא את הרישום הקיים באגודה לגבי המניות, מבלי לאפשר שינוי ברישום, עד להכרעה שיפוטית מוסמכת בסכסוך. אם אכן כך אירע – יש להניח, כי צעד בולם שכזה ( שאיננו בגדר "הלאמה" ) נעשה על-פי ייעוץ משפטי שניתן לאגודה.
  המחלוקת שברקע השאלה, אשר נתעוררה לאחר 20 שנה לגבי מניות באגודה, מעלה תמיהה נפרדת, לאור תקופת ההתיישנות של 7 שנים, הקבועה בחוק.
  מכל מקום: אם קיים סכסוך כמתואר, אמור כל צד להסתייע בעו"ד. יועץ כזה, החייב להכיר את העניין, יוכל גם להשיב בקלות על השאלה הנוכחית.


  11 במרץ 2014
  • 15 במרץ 2014

   גורל מניות שמיות

   תודה על התשובה. השאלה האם על פי חוק יש אפשרות ליו"ר הועד להקפיא את הרישום הקיים באגודה למרות שהמניות רשומות( גם על פי גופים אחרים הדורשים כסף עבורם , למשל החזר הלוואות) על שם אחד החברים? המחלוקת קשורה לעניין התנערות מאי עמידה בתנאי מכירת המניות לפני עשרים שנה, על ידי הקונה . למה הדבר דומה: אם יש מחלוקת על קרקע בין שני חברים, האם האגודה יכולה להקפיא את הקרקע ולשמור אותה אצלה עד פתרון הסכסוך? שבת שלום. עינת.

   15 במרץ 2014
   • 16 במרץ 2014

    גורל מניות שמיות

    שלום רב!
    התשובה שכבר ניתנה, נותרת בעינה גם לגבי שאלת-ההמשך הנוכחית. כאשר המניות נותרות במצבן, וברישומן הקיים אצל האגודה – אין כאן "הלאמה", אלא "הקפאה" זמנית עד לבירור הטענות הנוגדות.
    אם גורמים נוספים הינם בעלי-עניין במניות ( מלבד שני החברים הנזכרים בשאלה הראשונה ) – חזקה כי ישכילו לדאוג לעצמם, בעזרת הטיפול המשפטי הנדרש כאן. מבחינתם של גורמים חיצוניים כאלה, עלול להתברר קושי נוסף, אם לא מכשול של ממש, עקב הוראת סעיף 17 של "פקודת האגודות השיתופיות":
    "אסור להעביר לאחר מניותיו של חבר או חלקו בהון אגודה רשומה, אך רשאית האגודה לפדותם בהתאם להוראות תקנותיה ולכל תקנה שיתקינוה על-פי פקודה זו." יתכן כי הוראת-חוק זו אף עומדת ביסוד ה"הקפאה" הזמנית, האמורה בשאלה, ואשר יש להניח כי היא נשענת על ייעוץ משפטי שניתן לאגודה.
    מכל מקום: שינוי במצב הרישום הקיים של המניות, כל עוד הסכסוך בעינו, יפגע במי שטוען לזכותו לקבל את הרישום לשמו. גם פדיון ע"י האגודה מצריך קביעה שיפוטית מוסמכת לגבי הזכאי לתשלום, עקב המחלוקת הקיימת. עמדה ניטראלית מצד האגודה מצדיקה, ואף מחייבת, הימנעות משינוי חד-צדדי של המצב.
    עם זאת, פתיחת הליכים בבית-המשפט ( או לפי הסכם בוררות, אם קיים כזה ), תאפשר גם פנייה לסעד-ביניים בהקשר למניות, בניסיון להתמודד עם לחצים או צרכים דחופים, ככל שהם קיימים.

    16 במרץ 2014
    • 17 במרץ 2014

     גורל מניות שמיות

     המון תודות על התשובה המלומדת.

     17 במרץ 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?