גורל מניות שמיות - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • עינת לב ארי

  נשלח ע"יעינת לב ארי 10:34, 9 במרץ 2014

  האם יתכן כי יו"ר אגודה חקלאית , יחליט על דעת עצמו "להלאים" מניות הרשומות על שם חבר אגודה( המניות הן חלק מרכוש האגודה בחברה , ומחולקות שמית לחברים) בשל סכסוך לגבי בעלות על המניות בין שני חברי האגודה? כדי לפשט: מניות אלו נמכרו לפני עשרים שנה ובשל מחלוקת , הוגשה בקשה להשבת המניות על שם החברים המקוריים , ועד ההנהלה קבע כי להנהלה אין כל עניין בנושא והוא מוחזר אל החברים על מנת שיפתרו את הסכסוך ביניהם . הדבר כתוב בפרוטוקול מאושר של האגודה. האם החלטתו של הי"ור חוקית ויש לה ביסוס משפטי? אם לא, כיצד לפעול במקרה הנ"ל? תודה רבה. עינת לב ארי

  השב
 • 23:46, 11 במרץ 2014

  שלום רב!
  השימוש בשאלה במונח מושאל של "הלאמה", ללא הבהרה ופירוט מה קרה ומה נעשה בפועל – מותיר כאן אפשרות של השערה בלבד: יתכן כי עקב המחלוקת שנתעוררה לגבי הזכויות במניות, הינחה יו"ר ועד-ההנהלה להקפיא את הרישום הקיים באגודה לגבי המניות, מבלי לאפשר שינוי ברישום, עד להכרעה שיפוטית מוסמכת בסכסוך. אם אכן כך אירע – יש להניח, כי צעד בולם שכזה ( שאיננו בגדר "הלאמה" ) נעשה על-פי ייעוץ משפטי שניתן לאגודה.
  המחלוקת שברקע השאלה, אשר נתעוררה לאחר 20 שנה לגבי מניות באגודה, מעלה תמיהה נפרדת, לאור תקופת ההתיישנות של 7 שנים, הקבועה בחוק.
  מכל מקום: אם קיים סכסוך כמתואר, אמור כל צד להסתייע בעו"ד. יועץ כזה, החייב להכיר את העניין, יוכל גם להשיב בקלות על השאלה הנוכחית.
  תגובה
 • 09:55, 15 במרץ 2014

  תודה על התשובה. השאלה האם על פי חוק יש אפשרות ליו"ר הועד להקפיא את הרישום הקיים באגודה למרות שהמניות רשומות( גם על פי גופים אחרים הדורשים כסף עבורם , למשל החזר הלוואות) על שם אחד החברים? המחלוקת קשורה לעניין התנערות מאי עמידה בתנאי מכירת המניות לפני עשרים שנה, על ידי הקונה . למה הדבר דומה: אם יש מחלוקת על קרקע בין שני חברים, האם האגודה יכולה להקפיא את הקרקע ולשמור אותה אצלה עד פתרון הסכסוך? שבת שלום. עינת.

  תגובה
 • 00:16, 16 במרץ 2014

  שלום רב!
  התשובה שכבר ניתנה, נותרת בעינה גם לגבי שאלת-ההמשך הנוכחית. כאשר המניות נותרות במצבן, וברישומן הקיים אצל האגודה – אין כאן "הלאמה", אלא "הקפאה" זמנית עד לבירור הטענות הנוגדות.
  אם גורמים נוספים הינם בעלי-עניין במניות ( מלבד שני החברים הנזכרים בשאלה הראשונה ) – חזקה כי ישכילו לדאוג לעצמם, בעזרת הטיפול המשפטי הנדרש כאן. מבחינתם של גורמים חיצוניים כאלה, עלול להתברר קושי נוסף, אם לא מכשול של ממש, עקב הוראת סעיף 17 של "פקודת האגודות השיתופיות":
  "אסור להעביר לאחר מניותיו של חבר או חלקו בהון אגודה רשומה, אך רשאית האגודה לפדותם בהתאם להוראות תקנותיה ולכל תקנה שיתקינוה על-פי פקודה זו." יתכן כי הוראת-חוק זו אף עומדת ביסוד ה"הקפאה" הזמנית, האמורה בשאלה, ואשר יש להניח כי היא נשענת על ייעוץ משפטי שניתן לאגודה.
  מכל מקום: שינוי במצב הרישום הקיים של המניות, כל עוד הסכסוך בעינו, יפגע במי שטוען לזכותו לקבל את הרישום לשמו. גם פדיון ע"י האגודה מצריך קביעה שיפוטית מוסמכת לגבי הזכאי לתשלום, עקב המחלוקת הקיימת. עמדה ניטראלית מצד האגודה מצדיקה, ואף מחייבת, הימנעות משינוי חד-צדדי של המצב.
  עם זאת, פתיחת הליכים בבית-המשפט ( או לפי הסכם בוררות, אם קיים כזה ), תאפשר גם פנייה לסעד-ביניים בהקשר למניות, בניסיון להתמודד עם לחצים או צרכים דחופים, ככל שהם קיימים.

  תגובה
 • 22:16, 17 במרץ 2014

  המון תודות על התשובה המלומדת.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.