open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 20 במרץ 2014

      בחירות לועד האגודה-סמכויות ועדת קלפי

      מכח איזה חוקים/ תקנות/ צווים פועלת ועדת קלפי באגודה? איפה ניתן למצא כללים המחייבים אותה? למשל מי יכולאו לא יכול לכהן בה, מה בכחם להחליט ומה לא(למשל האם בכח הועדה להחליט שבמקרה יוצא דופן אפשר להצביע מראש? או בטלפון?) כמה זמן יש לשמור על פרוטוקול הבחירות? וכו'
      תודה רבה

      20 במרץ 2014
     • 21 במרץ 2014

      בחירות לועד האגודה-סמכויות ועדת קלפי      שלום רב!
      חברי ועד-ההנהלה של האגודה וחברי ועדת-הביקורת שלה נבחרים ע"י האסיפה הכללית. לגבי בחירות כאלה, הותקן פרק מיוחד ( "פרק ג': בחירות" ) במסגרת "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975" - תקנות 40 עד 59ב שם. עותק התקנות חייב להיות שמור במזכירות האגודה.
      לפי תקנה 41 של התקנות הנ"ל, די ב"דרישה של עשרה אחוזים מהנוכחים באסיפה הכללית שעל סדר יומה בחירות לרשות מרשויותיה", כדי לחייב בחירות באמצעות קלפי ( להבדיל מבחירות בהצבעה רגילה במעמד התכנסות האסיפה; ההצבעה בקלפי – בפתקים מתאימים ).
      תקנה 41 הנ"ל גם קובעת, כי הבחירות בקלפי ייערכו בהתאם להוראות תקנון-האגודה, וכי "בהעדר הוראות כאמור", ייערכו הבחירות בקלפי "בהתאם להוראות תקנות 42 עד 56" של תקנות חקיקת-המשנה הנ"ל.

      לפי תקנה 41, כאשר תקנון-האגודה כולל הוראות לגבי בחירות בקלפי בכלל, ולגבי ועדת-הקלפי בפרט – אין מקום להחלת מערכת התקנות "42 עד 56 הנ"ל". ברם, גם אז יש לעיין בתקנות 57 ואילך, החלות על הבחירות ועל ניהולן בכל מקרה, ויש להקפיד על קיום אותן הוראות, הנוגעות לתוצאות הבחירות:
      (א) פרוטוקול ועדת-הקלפי ייערך וייחתם בשלושה עותקים, אשר מהם יומצאו עותקים לרשם-האגודות-השיתופיות ולברית-הפיקוח ( תקנה 59 שם );
      (ב) המסמכים הנוגעים לבחירות שנתקיימו, "יישמרו במקום בטוח במשרד האגודה לתקופה של 30 ימים", ואם במהלך תקופה זו הוגשו ערעור או השגה על חוקיות הבחירות - יישמרו מסמכים אלה "עד לאחר החלטה סופית בערעור או בהשגה" ( תקנה 59א ).
      בהקשר זה, ראוי להזכיר גם את המיגבלה שבתקנה 42 לתקנות, לפיה "חבר ועדת קלפי לא יהיה מועמד בבחירות" המנוהלות על-ידיה. גם אם תקנון-האגודה איננו כולל מיגבלה כזו, יש לראותה כמחייבת – כבעל עניין בבחירות ובתוצאתן, מועמד-לבחירה איננו כשיר להשתתף בניהולן כחבר ועדת-קלפי.

      עיון והסתייעות של ועדת-קלפי בתקנות פרק "בחירות" כולו, מתחייבים כאשר אין הסדר מתאים בתקנון-האגודה, והם מומלצים גם במקרה של קיום הוראות בנושא בתקנון ( אשר לא תמיד יענה על כל שאלה ) – כאמצעי-עזר משלים, להבטחת הסדר התקין, חשאיות הבחירות והשקיפות הנאותה של מהלכים ותוצאות.

      21 במרץ 2014
      • 11 באוקטובר 2015

       בחירות לועד האגודה-סמכויות ועדת קלפי

       במידה ורוצים להגיש ערעור או השגה על חוקיות הבחירות - לאן מגישים ובאיזה הליך

       11 באוקטובר 2015
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form