בחירות לועד האגודה-סמכויות ועדת קלפי - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מלכי

  נשלח ע"ימלכי 19:42, 20 במרץ 2014

  מכח איזה חוקים/ תקנות/ צווים פועלת ועדת קלפי באגודה? איפה ניתן למצא כללים המחייבים אותה? למשל מי יכולאו לא יכול לכהן בה, מה בכחם להחליט ומה לא(למשל האם בכח הועדה להחליט שבמקרה יוצא דופן אפשר להצביע מראש? או בטלפון?) כמה זמן יש לשמור על פרוטוקול הבחירות? וכו' תודה רבה

  השב
 • 15:14, 21 במרץ 2014  שלום רב!
  חברי ועד-ההנהלה של האגודה וחברי ועדת-הביקורת שלה נבחרים ע"י האסיפה הכללית. לגבי בחירות כאלה, הותקן פרק מיוחד ( "פרק ג': בחירות" ) במסגרת "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975" - תקנות 40 עד 59ב שם. עותק התקנות חייב להיות שמור במזכירות האגודה.
  לפי תקנה 41 של התקנות הנ"ל, די ב"דרישה של עשרה אחוזים מהנוכחים באסיפה הכללית שעל סדר יומה בחירות לרשות מרשויותיה", כדי לחייב בחירות באמצעות קלפי ( להבדיל מבחירות בהצבעה רגילה במעמד התכנסות האסיפה; ההצבעה בקלפי – בפתקים מתאימים ).
  תקנה 41 הנ"ל גם קובעת, כי הבחירות בקלפי ייערכו בהתאם להוראות תקנון-האגודה, וכי "בהעדר הוראות כאמור", ייערכו הבחירות בקלפי "בהתאם להוראות תקנות 42 עד 56" של תקנות חקיקת-המשנה הנ"ל.

  לפי תקנה 41, כאשר תקנון-האגודה כולל הוראות לגבי בחירות בקלפי בכלל, ולגבי ועדת-הקלפי בפרט – אין מקום להחלת מערכת התקנות "42 עד 56 הנ"ל". ברם, גם אז יש לעיין בתקנות 57 ואילך, החלות על הבחירות ועל ניהולן בכל מקרה, ויש להקפיד על קיום אותן הוראות, הנוגעות לתוצאות הבחירות:
  (א) פרוטוקול ועדת-הקלפי ייערך וייחתם בשלושה עותקים, אשר מהם יומצאו עותקים לרשם-האגודות-השיתופיות ולברית-הפיקוח ( תקנה 59 שם );
  (ב) המסמכים הנוגעים לבחירות שנתקיימו, "יישמרו במקום בטוח במשרד האגודה לתקופה של 30 ימים", ואם במהלך תקופה זו הוגשו ערעור או השגה על חוקיות הבחירות - יישמרו מסמכים אלה "עד לאחר החלטה סופית בערעור או בהשגה" ( תקנה 59א ).
  בהקשר זה, ראוי להזכיר גם את המיגבלה שבתקנה 42 לתקנות, לפיה "חבר ועדת קלפי לא יהיה מועמד בבחירות" המנוהלות על-ידיה. גם אם תקנון-האגודה איננו כולל מיגבלה כזו, יש לראותה כמחייבת – כבעל עניין בבחירות ובתוצאתן, מועמד-לבחירה איננו כשיר להשתתף בניהולן כחבר ועדת-קלפי.

  עיון והסתייעות של ועדת-קלפי בתקנות פרק "בחירות" כולו, מתחייבים כאשר אין הסדר מתאים בתקנון-האגודה, והם מומלצים גם במקרה של קיום הוראות בנושא בתקנון ( אשר לא תמיד יענה על כל שאלה ) – כאמצעי-עזר משלים, להבטחת הסדר התקין, חשאיות הבחירות והשקיפות הנאותה של מהלכים ותוצאות.

  תגובה
 • 14:12, 11 באוקטובר 2015

  במידה ורוצים להגיש ערעור או השגה על חוקיות הבחירות - לאן מגישים ובאיזה הליך

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.