open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 10 באפריל 2014

      וועדת ביקורת

      שלום רב, אשמח לקבל הכוונה לגבי מה תפקיד של וועדת ביקורת בוועד המקומי , סמכויות ותחומי אחריות, באם ישנו צק ליסט ברור אשמח שתפנו אותי אליו.
      בברכה

      10 באפריל 2014
     • 11 באפריל 2014

      וועדת ביקורת

      שלום רב!
      ועדת-ביקורת אשר מונתה לצד הועד המקומי ביישוב, תיטיב לעשות אם תניח לפניה את "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ), תשי"ח-1958", על תיקוניו-עדכוניו ( ניתן להשגה, בין היתר, במזכירות המועצה האזורית או אצל היועץ המשפטי של המועצה או של הועד המקומי ) – סעיפים 90 ואילך של הצו נוגעים לניהולו של היישוב באמצעות הועד המקומי; סעיף 130א של הצו נושא כותרת "ועדת ביקורת בועד מקומי", ובין הוראותיו:
      "ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות." ( סעיף-משנה ג' ).
      "לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה."
      ( סעיף-משנה ד' ).
      "בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דו"ח ביקורת מפורט, שיתייחס לפעילות הועד המקומי", להערותיו תוך 30 יום. "ועדת הביקורת תדון בהערות הועד המקומי, ותערוך את דו"ח-הביקורת הסופי." ( סעיף-משנה ה' ).
      "בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה" תוציא ותפיץ ועדת-הביקורת את דו"ח-הביקורת הסופי, אשר "יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה" האזורית, לועדת-הביקורת של המועצה ולועד המקומי ( סעיף-משנה ו').

      מומלץ לכל ועדה כאמור לקיים קשר שוטף עם ועדת-הביקורת של המועצה האזורית, ולהסתייע בה לפי הצורך, לפחות בהדרכה. במקרים מיוחדים, ניתן להסתייע גם בגורמים מוסמכים נוספים, כאגף לביקורת ברשויות המקומיות, אשר במשרד-הפנים בירושלים.


      11 באפריל 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form