וועדת ביקורת - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • משה

  נשלח ע"ימשה 08:20, 10 באפריל 2014

  שלום רב, אשמח לקבל הכוונה לגבי מה תפקיד של וועדת ביקורת בוועד המקומי , סמכויות ותחומי אחריות, באם ישנו צק ליסט ברור אשמח שתפנו אותי אליו. בברכה

  השב
 • 11:44, 11 באפריל 2014

  שלום רב!
  ועדת-ביקורת אשר מונתה לצד הועד המקומי ביישוב, תיטיב לעשות אם תניח לפניה את "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ), תשי"ח-1958", על תיקוניו-עדכוניו ( ניתן להשגה, בין היתר, במזכירות המועצה האזורית או אצל היועץ המשפטי של המועצה או של הועד המקומי ) – סעיפים 90 ואילך של הצו נוגעים לניהולו של היישוב באמצעות הועד המקומי; סעיף 130א של הצו נושא כותרת "ועדת ביקורת בועד מקומי", ובין הוראותיו:
  "ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הועד הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונות הועד המקומי ותוודא כי פעולותיו נעשו במסגרת תקציבו המאושר וכן תבדוק אם תוקנו ליקויים בפעולות הועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות." ( סעיף-משנה ג' ).
  "לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי, ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה."
  ( סעיף-משנה ד' ).
  "בתוך שלושה חודשים מתום כל שנה, תמציא ועדת הביקורת לועד המקומי טיוטת דו"ח ביקורת מפורט, שיתייחס לפעילות הועד המקומי", להערותיו תוך 30 יום. "ועדת הביקורת תדון בהערות הועד המקומי, ותערוך את דו"ח-הביקורת הסופי." ( סעיף-משנה ה' ).
  "בתוך חמישה חודשים מתום כל שנה" תוציא ותפיץ ועדת-הביקורת את דו"ח-הביקורת הסופי, אשר "יהא פתוח לעיון כל תושב ביישוב וסיכום תמציתי ממנו יופץ לכל תושבי היישוב בתוך 14 ימים ממועד הגשתו למועצה" האזורית, לועדת-הביקורת של המועצה ולועד המקומי ( סעיף-משנה ו').

  מומלץ לכל ועדה כאמור לקיים קשר שוטף עם ועדת-הביקורת של המועצה האזורית, ולהסתייע בה לפי הצורך, לפחות בהדרכה. במקרים מיוחדים, ניתן להסתייע גם בגורמים מוסמכים נוספים, כאגף לביקורת ברשויות המקומיות, אשר במשרד-הפנים בירושלים.


  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.