דינו של חבר ועד במושב עובדים שאינו מקבל החלטת הועד עצמו - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • משה

  נשלח ע"ימשה 18:11, 25 באפריל 2014

  עו"ד מרדכי שחם שלום, ראשית אני מוצא לנכון לציין את שירותיך ומסירותך לפורום זה, דבר המוסיף תובנות רבות. ברצוני לדעת מה הדין אם בכלל לחבר ועד אגודה במושב עובדים אשר אינו מקבל מרות והחלטת יו"ר הועד והועד עצמו, בעניין מעשיו וממשיך במעשיו כפי שהיה רגיל בעבר. כמו כן מה הדין לגבי חבר ועד שבמקרים לא מעטים מחליט לפרוש מהישיבות כאשר עולים נושאים "שלא לרוחו". אודה לתגובה.

  השב
 • 00:34, 27 באפריל 2014

  שלום רב!
  ראשית – תודה להערה הכללית; לעתים מכוון הח"מ תשובות בפורום זה לציבור מתעניינים רחב יותר מקשת השואלים, כדי לסייע למקרים דומים, קיימים ועתידיים.

  לגבי חבר ועד-הנהלה הנוקט עמדות עצמאיות – אין לשכוח, כי נבחר לתפקידו בקולות של חברי-אגודה, בבחירה שדינה כהחלטת האסיפה הכללית. ברם, שליחות זו, על כל האחריות הציבורית והמשפטית הנובעת מהבחירה, חייבת להיות גם לנגד עיניו של... אותו חבר-נבחר. ניתן להזכיר ולהבהיר לו, כי "עצמאותו" יכולה להישמר במסגרת של הבעת דעות, אך גם זאת – בדרך מקובלת, מבלי לפגוע באחרים, ומבלי לשבש את הסדר התקין ואת פעילותו של מוסד חיוני, אחראי ומכובד כוועד-ההנהלה של האגודה. בנוסף: לעצמאות-דעות זכאי כל חבר אחר של הוועד, והחלטות מחייבות של הוועד מתקבלות על-פי רוב-דעות של חבריו.

  אם חורג חבר-וועד מתחום של הבעת-דעות לעבר מעשים המהווים ( לכאורה ) הפרת חובה על-פי דין, על אף פניות מתאימות שנעשו מולו – על ועד-ההנהלה לפנות בהקדם אל היועץ המשפטי של האגודה, או לייעוץ משפטי חיצוני, כדי לשקול ולבצע צעדים ל"השבת הסדר על כנו". קודם לכן, או במקביל לצעדים חוקיים, ראוי לבחון פנייה בנושא אל ציבור החברים באגודה - בין במסגרת אסיפה כללית ובין בדרך אחרת אשר נתמכה בהתייעצות משפטית; זאת, בהנחה כי דעת-הקהל ביישוב עשויה להביא את חבר-הוועד לשינוי המצופה. יצוין עוד, בהקשר זה, כי החלטה של אסיפה כללית, אשר יש בה כדי לחייב את ועד-ההנהלה כולו, כמוסד של האגודה, יכולה להיות מופנית גם אל חבר-ועד יחיד - ככל שהיא מכוונת להתנהלותו, ומבלי לשלול ממנו את חופש הדעה ואת חופש הבעתה בדרך הראויה.

  כאשר חבר ועד-ההנהלה עוזב את ישיבת-הוועד בעת דיון על נושא שאיננו מסכים לו, יש לרשום במפורט בפרטיכל הישיבה את דבר עזיבתו ואת עיתוי העזיבה, אף בצירוף כל הערה שהושמעה באותו מעמד בהקשר זה. עזיבות כאלה ורישומיהן ניתן להביא לידיעת ציבור החברים, במסגרת האסיפה הכללית או בדרך הנוספת הנזכרת לעיל. אמנם, לרוב קל יותר לנהל ישיבת-ועד כאשר מתנגד לנושא עוזב את מקום-הדיון, אך חובתו להיות נוכח בישיבת-הועד במלואה הינה חלק מתפקידו ומהשליחות והאחריות הכרוכות בו.

  בהערת-אגב כללית יוזכר, כי התנהגות חריגה של אדם מצביעה על קיומה לכאורה של בעיה, אשר לעתים היא מיוחסת ע"י הסביבה דווקא לבעל ההתנהגות. מי שאינו מביע דעותיו באופן ענייני, עם ראיות והנמקות, אלא כמעין "הפגנת-כוח" על דרך נוהג, עלול להזיק לא רק לסביבתו הקרובה, אלא גם לעצמו; חזרתו למסגרת ראויה של התנהלות אמורה אזי להיות גם – ואולי בעיקר – מעניינו-שלו.  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.