open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 25 באפריל 2014

      דינו של חבר ועד במושב עובדים שאינו מקבל החלטת הועד עצמו

      עו"ד מרדכי שחם שלום,
      ראשית אני מוצא לנכון לציין את שירותיך ומסירותך לפורום זה, דבר המוסיף תובנות רבות.
      ברצוני לדעת מה הדין אם בכלל לחבר ועד אגודה במושב עובדים אשר אינו מקבל מרות והחלטת יו"ר הועד והועד עצמו, בעניין מעשיו וממשיך במעשיו כפי שהיה רגיל בעבר.
      כמו כן מה הדין לגבי חבר ועד שבמקרים לא מעטים מחליט לפרוש מהישיבות כאשר עולים נושאים "שלא לרוחו".
      אודה לתגובה.

      25 באפריל 2014
     • 27 באפריל 2014

      דינו של חבר ועד במושב עובדים שאינו מקבל החלטת הועד עצמו

      שלום רב!
      ראשית – תודה להערה הכללית; לעתים מכוון הח"מ תשובות בפורום זה לציבור מתעניינים רחב יותר מקשת השואלים, כדי לסייע למקרים דומים, קיימים ועתידיים.

      לגבי חבר ועד-הנהלה הנוקט עמדות עצמאיות – אין לשכוח, כי נבחר לתפקידו בקולות של חברי-אגודה, בבחירה שדינה כהחלטת האסיפה הכללית. ברם, שליחות זו, על כל האחריות הציבורית והמשפטית הנובעת מהבחירה, חייבת להיות גם לנגד עיניו של... אותו חבר-נבחר. ניתן להזכיר ולהבהיר לו, כי "עצמאותו" יכולה להישמר במסגרת של הבעת דעות, אך גם זאת – בדרך מקובלת, מבלי לפגוע באחרים, ומבלי לשבש את הסדר התקין ואת פעילותו של מוסד חיוני, אחראי ומכובד כוועד-ההנהלה של האגודה. בנוסף: לעצמאות-דעות זכאי כל חבר אחר של הוועד, והחלטות מחייבות של הוועד מתקבלות על-פי רוב-דעות של חבריו.

      אם חורג חבר-וועד מתחום של הבעת-דעות לעבר מעשים המהווים ( לכאורה ) הפרת חובה על-פי דין, על אף פניות מתאימות שנעשו מולו – על ועד-ההנהלה לפנות בהקדם אל היועץ המשפטי של האגודה, או לייעוץ משפטי חיצוני, כדי לשקול ולבצע צעדים ל"השבת הסדר על כנו". קודם לכן, או במקביל לצעדים חוקיים, ראוי לבחון פנייה בנושא אל ציבור החברים באגודה - בין במסגרת אסיפה כללית ובין בדרך אחרת אשר נתמכה בהתייעצות משפטית; זאת, בהנחה כי דעת-הקהל ביישוב עשויה להביא את חבר-הוועד לשינוי המצופה. יצוין עוד, בהקשר זה, כי החלטה של אסיפה כללית, אשר יש בה כדי לחייב את ועד-ההנהלה כולו, כמוסד של האגודה, יכולה להיות מופנית גם אל חבר-ועד יחיד - ככל שהיא מכוונת להתנהלותו, ומבלי לשלול ממנו את חופש הדעה ואת חופש הבעתה בדרך הראויה.

      כאשר חבר ועד-ההנהלה עוזב את ישיבת-הוועד בעת דיון על נושא שאיננו מסכים לו, יש לרשום במפורט בפרטיכל הישיבה את דבר עזיבתו ואת עיתוי העזיבה, אף בצירוף כל הערה שהושמעה באותו מעמד בהקשר זה. עזיבות כאלה ורישומיהן ניתן להביא לידיעת ציבור החברים, במסגרת האסיפה הכללית או בדרך הנוספת הנזכרת לעיל. אמנם, לרוב קל יותר לנהל ישיבת-ועד כאשר מתנגד לנושא עוזב את מקום-הדיון, אך חובתו להיות נוכח בישיבת-הועד במלואה הינה חלק מתפקידו ומהשליחות והאחריות הכרוכות בו.

      בהערת-אגב כללית יוזכר, כי התנהגות חריגה של אדם מצביעה על קיומה לכאורה של בעיה, אשר לעתים היא מיוחסת ע"י הסביבה דווקא לבעל ההתנהגות. מי שאינו מביע דעותיו באופן ענייני, עם ראיות והנמקות, אלא כמעין "הפגנת-כוח" על דרך נוהג, עלול להזיק לא רק לסביבתו הקרובה, אלא גם לעצמו; חזרתו למסגרת ראויה של התנהלות אמורה אזי להיות גם – ואולי בעיקר – מעניינו-שלו.      27 באפריל 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form