אירוע שמפיקה האגודה השיתופית - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • יוסי

  נשלח ע"ייוסי 15:39, 15 במאי 2014

  שלום, האם אגודה שיתופית (ישוב קהילתי) יכולה לקיים אירוע בבריכת השחייה (שבבעלותה)? אם כן: האם צריכה להתכנס אסיפה כללית לצורך אישור העניין? האם אירוע פתיחה של בריכת שחייה יכול להיות פתוח גם לתושבי חוץ? האם המחיר לחברי אגודה\מי שאינו חבר אגודה אבל מתגורר בישוב הוא מחיר שונה? תודה

  השב
 • 00:21, 16 במאי 2014

  שלום רב!
  נושא החזקתה ותפעולה של בריכת-שחייה ביישוב שיתופי או קהילתי הינו נושא מיוחד, המצריך הכרה, לימוד ויישום של מערכות כללים מחייבים, הכרוכים באחריות רבה של האגודה ושל האחראים לניהולה – מוצע לעיין בחציה השני של תשובת מנהל-הפורום מיום 12/1/13.
  חשיבות מיוחדת, בכל הקשור לבריכה ולהפעלתה, יש לייחס לקיומו של ביטוח מתאים, לגבי מכלול השימושים והסיכונים, בהסדרה לפי ייעוץ מקצועי ( לפחות – של סוכן-הביטוח המלווה את נושא הביטוחים של האגודה ). בכל הנוגע לשימוש במתקני הבריכה ובשטחה לקיום אירוע עם קהל מוזמנים – יש לוודא מראש, כי הביטוח מכסה סיכונים גם לשימוש כזה, ובהיקפים ראויים ל"מקרה" ול"תקופה". כמובן, יש לדאוג מראש לקיום תנאי התחולה של הביטוח, ובכל מקרה – להציב שירותי-הצלה בבריכה גם בעת אירוע, אף אם הרחצה נאסרת על המוזמנים ( מימון ההוצאות הכרוכות בכך – על "בעלי-האירוע" ).

  על רקע ובסיס כאמור, ניתן לבחון את השאלות השונות, הנוגעות לניצול הבריכה ושטחה:
  א. חברי-האגודה אשר נשאו בנטל הקמת הבריכה, זכאים לשימוש בה על-פי תנאים מועדפים על אלה של המשתמשים האחרים. תנאי השימוש השונים ושיעוריהם ייקבעו גם בהתחשב במידת ההשתתפות של בעלי הקטגוריות השונות הנ"ל, בהוצאות השוטפות של תחזוקת הבריכה, לרבות הוצאות הספקת מים, חיטויים וניקוזם, גידור ושמירה, הצלה, ביטוח, ניקיון, וכיוצא באלה.
  ב. אם מתאפשר שימוש בבריכה לקיום אירועים למוזמנים – יש לקבוע מראש את תנאי הזכאות לשימוש, את מחויבות כל "בעל-אירוע" לכיסוי ההוצאות הנגרמות, ואף תשלום בעבור ניצול הבריכה לקיום האירוע ( באבחנה בין חברים השותפים בהשקעות לבין זכאי-השימוש האחרים ).
  ג. כל שימוש של הבריכה ע"י גורמי-חוץ, מחייב בחינה מראש בעזרת עו"ד, בשילוב הסדרת מסמכי הזמנה והתחייבות כלפי האגודה, ובמיוחד – הסדרת כל היתר הנדרש לניהול כדין של "עסק" כאמור, והנחיות לגבי כל דיווח ותשלום-חובה בהקשר לתקבולים הנגבים ע"י האגודה.
  ד. כל הסדר כללי בנושא מורכב ומיוחד זה, מצריך אישור של האסיפה הכללית.

  תגובה
 • 19:41, 17 במאי 2014

  תודה רבה על התשובה.
  עניין פעוט לא מובן לי והוא:
  האם ועד האגודה, רשאי להפיק אירוע בבריכה מטעמו, תוך שימוש בכספי משלמי המיסים ועל דעת עצמו, מבלי לכנס אסיפה כללית לאישור האירוע?
  או שאישור התקציב השנתי של האגודה באסיפה הכללית מספיק לשם כך?

  שוב תודה :)

  תגובה
 • 19:38, 18 במאי 2014

  שלום רב!
  כל האמור בתשובה הקודמת עומד בעינו – גם לעניין הבטחת תנאי-היסוד לקיום אירוע בבריכה, וכן האמור בשורה האחרונה שם: הסדר כללי מצריך אישור האסיפה; מאידך, לאירוע חד-פעמי או במסגרת פעילות רגילה, עשויה להספיק החלטה של ועד-ההנהלה, במיוחד אם היא ניתנת לביסוס בהסדר כללי שאישרה האסיפה הכללית.

  מול השאלה הנוכחית, נראה צורך גם בהבהרות כלליות:
  ועד-ההנהלה של אגודה שיתופית הוא "המוסד המנהל" שלה, ובידיו "הופקדה הנהלת עסקיה של האגודה", כלשון סעיף 2 של "פקודת האגודות השיתופיות". כאמור בתקנה 23(ב) של "תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה)" – לוועד-ההנהלה "יהיו כל סמכויות האגודה שלא נמסרו לרשות אחרת" בחיקוק או בתקנון-האגודה.
  במרחב כזה של סמכויות, על ועד-ההנהלה להפעיל את שיקול-דעתו ולפעול על-פי החלטותיו, ולרוב – ללא צורך להטריח את האסיפה הכללית, ומבלי לעכב ביצועים יעילים בהמתנה להתכנסות האסיפה, מדי פעם. גם פעילויות כאלה כרוכות תדיר בהוצאות שימומנו מכספי האגודה, אשר רובם-ככולם – מקורם בכספים של חברי-האגודה. בכך אין כל פסול, גם אם יימצא מי שיגדיר זאת, כאילו הוועד פועל "על דעת עצמו" ו"על חשבון כספי החברים".
  עם כל זאת, אין לשכוח את "הוראת-המפתח" שבתקנה 23 (ג) של התקנות הנ"ל:
  "הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם, בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה."
  האם במקרה הנוכחי יכולים מתנגדי החלטת-הוועד להראות, כי היא איננה "לטובת האגודה", או כי היא נשללת עקב חריגה מאחד המרכיבים האחרים שבתקנה 23(ג)??

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.