open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 21 במאי 2014

      הנהלה בשכר לאגודה שיתופית

      האם אפשרי שלאגודה שיתופית תהיה הנהלה בשכר ולא הנהלה נבחרת?הרציונל הוא ניהול היישוב על ידי אנשים מקצועיים שמקדישים את עצמם לעניין ומקבלים על כך שכר לעומת ניהולו ע"י חברים נבחרים, שאינם מקצועיים ולרב מונעים מאינטרסים אישיים ואינם פועלים תמיד באופן שמיטיב עם האגודה. מה גם שמדובר בועד התנדבותי ומתקיים מצב שבו חברי הנהלה אינם פעילים מכל מיני סיבות כאלה ואחרות אך גם אינם מתפטרים וועד ההנהלה מנוהל ע"י אדם אחד בלבד.

      21 במאי 2014
     • 22 במאי 2014

      הנהלה בשכר לאגודה שיתופית

      שלום רב!
      על-פי החקיקה הקיימת, "ועד-ההנהלה" של אגודה שיתופית יישובית נבחר-מתמנה ע"י האסיפה הכללית, מבין מועמדים שהינם חברי-האגודה: "הדירקטוריון" של האגודה מורכב כולו מחברים באגודה. ליתרונות הכרוכים בכך – אין תחליף; מאידך, לחסרונות הנובעים מכך – ישנם פתרונות:
      א) אם לתפקידים מסוימים נדרשת יכולת מקצועית, ארגונית וכיוצא באלו – ניתן לשכור למילויים, בנוסף לתפקיד המקובל של מזכיר ( או מזכיר-גזבר ), גם "פרוייקטור", מנהל-עסקי, מרכז-משק או מנהל-חשבונות, ובמקרים המתאימים אף לחזור לפיצול שהיה מקובל בעבר, בין מזכיר-פנים למזכיר-חוץ.
      באין מניעה לכך בתקנון-האגודה, ניתן אף להסתייע בועדות-משנה שימנה הוועד, באישור האסיפה, לפי הוראות תקנה 30 של "תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה )".
      ב) החשש מפני תיפקוד לקוי של חברים בוועד-ההנהלה מנוטרל, במידה רבה, לאור הבקרה הקיימת לגבי כל חבר-ועד מצד חברי-הוועד האחרים, מוסדות-הביקורת של האגודה, וכמובן – ציבור החברים ( גם אם לא כולו ).
      בלם נוסף בנושא הינה האחריות המשפטית המוטלת על חברי-וועד, למילוי חובות-תפקידם כראוי, עם הנובע מכך במקרה שהפרת-חובה מצדם גרמה לנזק.

      אין לשכוח, כי "גיוס" ועד-הנהלה באגודה מתוך "הכוחות הפנימיים" של ציבור חבריה, תורם לא רק לצד החברתי החשוב, אלא גם לחיסכון כספי ( חלקי, לפחות ) בנטל המימון של תשלומי שכר והסדרת תנאים סוציאליים לכל עובד, אם יתווסף על הנדרש והמקובל.

      22 במאי 2014
      • 22 במאי 2014

       הנהלה בשכר לאגודה שיתופית

       תודה על התשובה המפורטת.
       לגבי סעיף א - יש ליישוב מזכיר בשכר במשרה מלאה (בניגוד לשנים קודמות שהיה במשרה חלקית ביותר). איש בעל ניסיון רב, אך מעצם היותו מוציא לפועל של ועד ההנהלה הוא עושה דברם ולא מהווה איש מקצוע שגם יודע לתת מענה ללא משוא פנים.
       לגבי סעיף ב - הרי שהוא מתאר מציאות וירטואלית ואוטופית. במציאות שבה אנו חיים, חברי הועד לא נותנים דין וחשבון לחברי האגודה, בוודאי ובוודאי שאינם קוראים לסדר מי מחברי הועד האחרים שאינו פועל כראוי, הם שקופים עד כדי לא מתפקדים. ועדת ביקורת שמנסה להעיר ולהאיר, נתקלת בהעדר שיתוף פעולה מצד הועד ועד ניסיונות הוקעה אישיים על מנת למנוע את הביקורת המופנית כלפיהם

       ולסיכום, מזה כמה שנים שאנו ביישוב חווים שהנהלה מתוך חברי האגודה לא רק שלא מהווה חסכון כספי אלא מהווה נטל משום שכספים יוצאים ולא בהכרח בדרך הנכונה ועל הדבר הנכון וכל הנהלה מפילה את האשמה על ההנהלה קודמת. יתרה מזו, גם בפן החברתי ההנהלות דואגות לייצר קרעים ושסעים.... מכאן עלתה השאלה והמחשבה האם יהיה ניתן להחליף את הצוות המנהל או חלקו באנשי מקצוע שאין להם אינטרסים פנימיים, כמו שנעשה היום בלא מעט קיבוצים.

       22 במאי 2014
       • 23 במאי 2014

        הנהלה בשכר לאגודה שיתופית

        שלום רב!
        ההערה-השאלה הנוכחית, מתארת מצב חמור ממשית מזה שבשאלה הקודמת, ויש אפוא מקום להוסיף גם זאת:
        א) גם מינוי מנהלים מקצועיים לאגודה המתוארת, לא ישלול את מעמדו החוקי העדיף של ועד-ההנהלה, והתלות בו עלולה להביא למצב הבלתי-רצוי, האמור כבר בשאלה הנוכחית לגבי המזכיר-השכיר. ההוצאות הנוספות של שכר-המנהלים לא יביאו, אזי, לתוצאות המקוות.
        ב) יתכן כי המצב המדובר מצדיק, או אף מצריך, פנייה מתאימה אל רשם-האגודות-השיתופיות, אשר לפי תקנה 28א של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" הוא "רשאי למנות לאגודה ועד ממונה... אם נתקיים אחד מאלה: (1) הועד של האגודה אינו פעיל; (2) הועד מזניח את ענייני האגודה;....(7) רוב חברי האגודה מבקשים מינוי ועד; (8) מצבה הכלכלי או החברתי של האגודה מצדיקים, לדעת הרשם, מינוי ועד."
        לפי תקנת-משנה 28א(ז), "חברי ועד ממונה יכול שיהיו מבין חברי האגודה או שלא מביניהם."
        ועוד: לפי תקנת-משנה (ט) שם - "הוצאותיו של הועד הממונה ושכר חבריו, כפי שקבעם הרשם, ישולמו על ידי האגודה."
        (ג) אם בחירות חדשות אינן צפויות במועד קרוב, ואם ישנם חברים שיממנו הוצאות חקירה ע"י רשם-האגודות – ניתן לשקול חלופה לפי תקנה 29 לתקנות הנ"ל, הנושא כותרת "חקירה בענין פעולות הועד". לפי תקנה זו, אם מצא הרשם, לאחר עריכת חקירה כאמור, "שהועד מזניח את עניני האגודה... או חורג מסמכויותיו ומפר חובותיו כאמור בתקנה 23(ג)... רשאי הוא לדרוש מהועד לכנס אסיפה כללית שלא מן המנין, לשם קביעת דרכים לביצוע המלצות החקירה, לרבות בחירת ועד חדש".
        (ד) לפני כל צעד כאמור, מוצע לגייס חתימות על דרישה או עצומה מתאימה, אשר תופנה לוועד, במגמה להגיע להסכמה "פנימית" לתיקון המצב - ע"י הקדמת בחירות, או ע"י שילוב ניסיוני של גורמי-ניהול מקצועיים, או בכל דרך אחרת שתאשר האסיפה הכללית.
        (ה) מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי, אף מתחילת הדרך, ולגייס מספר רב ככל הניתן של בעלי זכות-הצבעה, שהינם "שלומי אמוני האגודה וחבריה", למתן יתר תוקף לצעדי-ההבראה ולהקלת מימון הוצאותיהם.

        23 במאי 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form