open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 25 במאי 2014

      הדחה / פיטורים של יו"ר ועד מקומי

      שאלה:

      מהו ההליך של פיטורים/ הדחה של יו"ר ועד מקומי ביישוב? האם מספיק החלטת כל חברי הוועד?

      25 במאי 2014
     • 27 במאי 2014

      הדחה / פיטורים של יו"ר ועד מקומי

      שלום רב!
      חברי הוועד המקומי – הם הבוחרים אחד מביניהם כיו"ר ( בנוסח החקיקה – "ראש הועד" ), אך עצם מעמדו של זה כחבר-וועד ביישוב שיתופי, נקבע ע"י פורום הבוחרים הרחב. יש להבדיל, אפוא, בין הדחת יו"ר-הוועד מתפקידו זה, לבין ביטול מעמדו כחבר בוועד המקומי. הדחת חבר-ועד מכהונתו-בחירתו יכולה להיעשות מטעמים מיוחדים ומוגדרים, ובדרך מוגדרת, ככל הקבוע לכך בסעיפים מפורטים ומפורשים של "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ), תשי"ח-1958". פעולת-הדחה כזו נתונה, לפי הוראות הצו, בידי ראש המועצה האזורית, עם גורמים מוסמכים נוספים לצדו.
      כעולה מן השאלה, היא מכוונת למקרה הפחות חמור, של "החזרת" יו"ר-הוועד למעמד של חבר-ועד מן השורה, אשר לכאורה היא נתונה בידי אותו גוף-ממנה שמידיו באה הבחירה לראשות-הועד – הם חברי-הוועד. ברם, גם החלפת יו"ר בוועד המקומי, שלא לרצונו של היו"ר-המכהן, איננה דבר של מה-בכך: אף שיו"ר-הוועד אינו מקבל כל שכר בגין תפקידו ( לפי הוראת סעיף 105 לצו הנ"ל ), עדיין יש בהדחה משום פגיעה באיש ובכבודו, וזכותו הבסיסית היא לקיום "מעין-שימוע", בו יובאו בפניו הטענות הקיימות כנגדו, ויתאפשר לו להשיב עליהן, טרם דיון והחלטה בשאלת הדחתו כיו"ר.
      בנוסף, אף שהחלפת יו"ר בוועד המקומי איננה משנה את הרכבו הפרסונאלי של הוועד – יש לתפקיד היו"ר משקל משמעותי ביחסי הוועד המקומי עם המועצה האזורית, והדחתו עלולה לגרום לפגיעה בפעילות קיימת, משותפת או עצמאית, או אף במעמד הוועד ובקשרים שנוצרו בינו לבין המועצה. יש לזכור, כי למועצה מעורבות ואחריות בהקשר לפעילותו התקינה של הוועד המקומי, המהווה מעין "שלוחת-משנה" של המועצה תוך הפעלת סמכויות שמסרה לו – סמכויות אשר בידי המועצה גם לצמצמן.
      רוב של חברי ועד-מקומי, המבקש להחליף את היו"ר – ראוי כי יפנה אליו בהצעה מנומקת, להסכים מרצונו להחלפה המדוברת ( אם אין מקום לניסיון לפתוח "דף חדש" במילוי תפקידו ); לפי הצורך, יש לנסות לשתף במאמצים את ראש-המועצה-האזורית, כבר בשלב זה, וכמובן - אם יהיה צורך בצעדים להחלפה פרסונאלית כפויה בכהונת יו"ר-הוועד. בכל שלב ראוי להסתייע בייעוץ המשפטי המלווה, ואם היועץ המשפטי של הוועד איננו כתובת לפנייה כזו ( מכל סיבה שהיא ) – ניתן להסתייע ביועץ המשפטי של המועצה האזורית.
      בכל מקרה מתאים של צורך, אין לשכוח את ועדות-הביקורת של הוועד ושל המועצה, וכן את אפשרות הפנייה לגורמי הבקרה והייעוץ שבמשרד הפנים בירושלים.

      27 במאי 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form