• 19 בספטמבר 2012

  להוריד מותק של חבר קיבוץ

  שלום, האם ניתן להוריד ותק מחבר קיבוץ שיתופי
  בתקופת אי עבודה (לא מדובא בחל"ת) , תודה.

  19 בספטמבר 2012
 • 19 בספטמבר 2012

  ותק של חבר קיבוץ

  שלום רב!

  תקופה נמשכת בה נמצא חבר בקיבוץ במצב של "אי-עבודה" ( שלא במסגרת חופשה-ללא-תשלום ), אמורה להיות בעלת השלכות גם על החבר - קשה לדרוש מקיבוץ להישאר אדיש למצב.
  התליית-ותק נראית כאן , לכאורה, כצעד מתבקש, אך יש מקום לבחון את צידוקה על-פי תקנון-הקיבוץ, בהעדר תשובה שם - בנוהג מושרש של הקיבוץ במצב דומה, ובהעדר נוהג כזה - על-פי נוהג התנועה הקיבוצית.
  בכל מקרה, ראוי לבחון את הסיבה והנסיבות: האם מצב "אי-העבודה" נובע מהחבר בלבד? או שמא מהקיבוץ בלבד? או שמא משניהם ( ומי תרם לכך יותר )? ככל שהסיבה נובעת מהחבר - האם לרצונו או לתועלתו, או שמא עקב אילוץ שלא בעטיו?
  מעשית, מוצע להגיע לבירור חברי של העניין כולו עם גורם מתאים בקיבוץ, ובהדר הסכמה - לבקש במשותף התערבות מייעצת ( או מבררת )של גורם תנועתי.
  בכל ניסיון של הסדר, ניתן יהיה לשקול הפחתה
  ח ל ק י ת של הותק, אם יימצא מקום וצידוק לכך, בהתחשב בנסיבות המקרה.
  שנה טובה וגמר חתימה טובה!

  19 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?