• 21 ביוני 2014

  הצעת תקציב

  האם האגודה חייבת לפרסם את הצעת התקציב לפני האסיפה הכללית .הכוונה לימים קודם לכן לםני קיומה
  מה התקנה בענין

  21 ביוני 2014
 • 23 ביוני 2014

  הצעת תקציב

  שלום רב!
  הנושא נדון בתשובת מנהל-הפורום מיום 14/4/2014, ותשומת-הלב מופנית אל האמור שם.
  הצעת-התקציב השנתית, אשר ועד-ההנהלה חייב להציג לאישור באסיפה הכללית – מחייבת גם מתן הסברים לשאלות ולהשגות מצד חברים, במהלך הדיון באסיפה, טרם הצבעה לאישור התקציב. מכאן מתחייב, כי לחברים יהיה זמן מספיק לבחון את פריטי הצעת-התקציב לפי מהותם וסכומיהם – הן בנפרד, הן בראייה השוואתית ( בין פריטים שונים ) והן בראייה כוללת של כלל ההוצאה השנתית המתוכננת.
  יתרה מזו: הצגת הצעה מפורטת של התקציב, במשולב עם זימון האסיפה הכללית לדיון באישורו, דרושה לכל חבר כדי לבחון, מבעוד מועד, את שאלת הופעתו לאותה אסיפה, וכן – כדי לאפשר לכל חבר להחליף דעות עם חברים אחרים לגבי הצעת-התקציב, כולה או חלקה, מבלי להיות תלוי בגבולות הקצבת-הזמן בעת הדיון בנושא באסיפה.
  הדברים דלעיל אמורים לגבי כל מקרה, בו הצעת-התקציב כוללת פריט או פריטים החורגים מהמסגרת השגרתית-המוכרת - בין מבחינת מהות ההוצאה המתוכננת, בין משום סכומה. בכל מקרה כזה, ועד-הנהלה אשר לא יציג לחברים את הצעתו כראוי, ומראש, עלול לעמוד בפני קשיים בקבלת אישור האסיפה בעת הדיון, ואף אם יתקבל אישור כזה – הוא עלול לעמוד בפני טענות לגבי תוקפו.

  23 ביוני 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?