• 26 ביוני 2014

  אישור עזיבה

  הורי עזבו קיבוץ לפני כ 10 שנים,
  לאחרונה נודע לנו על קרן השתלמות על שמם שנוהלה ע"י הקיבוץ בהיותם חברים.
  אל מנת למשוך את הכסף מהקרן מנהל הכספים דורש לקבל מהם אישור שאכן הם עזבו את הקיבוץ.

  הקיבוץ מסרב לתת להם אישור כזה ( אלא עם כן יחתמו על ויתור על הכספים)

  שאלתי היא האם הקיבוץ חייב לתת אישור על עזיבה?
  ואיך ניתן לחייב את הקיבוץ לספק אישור כזה?

  26 ביוני 2014
 • 29 ביוני 2014

  אישור עזיבה

  שלום רב!
  תיאור העובדות בשאלה נראה כדורש השלמה והבהרה מול הקיבוץ, ואולי גם מול הקרן. בין היתר, עולות שאלות-העזר הבאות:
  1) בעזיבה של הקיבוץ מלפני כ-10 שנים – האם הוסדרו הנושאים הכספיים הנובעים ממנה, והאם וכיצד נלקחו אז בחשבון כספי קרן-ההשתלמות?
  2) מה כוללת דרישתו הנוכחית של הקיבוץ ל"ויתור על הכספים", ומה היסוד לדרישה?
  3) אין מדובר כאן ב"אישור עזיבה" סתמי, אלא באישור המופנה לקרן-ההשתלמות, לצורך שחרור כספים מופקדים; אם לקיבוץ טענות לזכותו לגבי כספים אלה, כולם או חלקם – מה היסוד ומה הנימוקים לכך?

  מוצע, אפוא, להשלים בירור ענייני מול הקיבוץ, בהתחשב גם באמורים לעיל.

  29 ביוני 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?