• 30 ביוני 2014

  חבות חוקית

  שלום רב. אני מתגוררת בשכונת הרחבה קהילתית בקיבוץ. האגודה הקהילתית הציגה וקיימה הצבעה ראשונה על תקציבה לשנת 2014 במהלך חודש ינואר שנה זו. האגודה פנתה לקבל אישור מלכ"ר ופתחה חשבון בנק לניהול כספי האגודה, בנפרד מכספי הועד המקומי. תהליך שנמשך כחצי שנה. קיבלו את האישור בחודש יוני. כעת האגודה פונה לתושבים ומבקשת לגבות רטרואקטיבית את מסי הקהילה שלא נגבו מינואר עד יוני, האם זה חוקי לגבות מיסי קהילה, רטרואקטיבית לחשבון אגודה שרישומה העסקי החל בחודש יוני 2014?
  תודה,

  30 ביוני 2014
 • 2 ביולי 2014

  חבות חוקית

  שלום רב!
  אגודה שיתופית, בדומה לכל תאגיד, כשירה לפעולות מעת רישומה כדין; כאן – אצל רשם-האגודות-השיתופיות. גם סעיף 21 של "פקודת האגודות השיתופיות" קובע, כי "משנרשמה אגודה, הריהי נעשית גוף מאוגד", עם "הסמכות לאחוז נכסי(ם)... להתקשר בחוזים... ולעשות את כל הדרוש לצרכי קיומה."
  קבלת מעמד כמלכ"ר ופתיחת חשבון-בנק אינם תנאי לכשירות האגודה, אלא אמצעי לגביית כספים. לפי השאלה, התכנסה אסיפה כללית של האגודה כבר בינואר 2014, גם לאישור תקציב, ויש להניח כי פעילות האגודה החלה בסמוך לכך.
  אם האגודה ביצעה פעולות ונכנסה להתחייבויות – כגון דמי-שכירות למשרדים, שכר מזכירה, הוצאות תקשורת, דמי-ביטוח וכיו"ב - היא זכאית לגבות תשלומים מחבריה לכיסוי הוצאותיה כולן, גם אם הגבייה החלה מאוחר יותר. אחרת היה המצב, אילו נותרה האגודה ללא כל פעילות במחצית הראשונה של 2014.

  2 ביולי 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?