• 2 ביולי 2014

  הצבעת חברים באסיפה כללית שאינם בעלי נחלות

  רשאים חברי אגודה שאינם בעלי נחלות להצביע באסיפה כללית בנושאים הקשורים לבעלי נחלות

  2 ביולי 2014
 • 3 ביולי 2014

  הצבעת חברים באסיפה כללית שאינם בעלי נחלות

  שלום רב!
  גם אם מתכנסת האסיפה הכללית של אגודת-מושב, לדון ולהחליט בנושא הנוגע לבעלי-נחלות – עדיין מדובר במוסד מוסמך של האגודה השיתופית, אשר בו ( מכוח הוראת "פקודת האגודות השיתופיות" ) לכל חבר יש קול בהצבעה.
  עם זאת, מספר החברים באגודה כזו, שלהם נחלות במושב – אמור להיות גבוה, בהרבה יותר, ממספר החברים האחרים, כך שאלה האחרונים יכולים להוות "רק" לשון-מאזניים במחלוקת פנימית בין בעלי-הנחלות. אמנם גם בכך די, לעתים, כדי לקומם את אלה הנותרים במיעוט, אולם תוצאה כזו מצטמצמת למקרים, בהם הפער בין ה"מחנות" החלוקים של בעלי-הנחלות מאפשר לקולות המצביעים האחרים לחרוץ את גורל ההצבעה; צמצום נוסף נובע מכך, כי במקרה של פיצול בין דעות החברים בעלי-המשקים, קיימת הסתברות לפיצול גם בדעות החברים האחרים.

  3 ביולי 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?