חברות באגודה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מרים

  נשלח ע"ימרים 14:01, 2 ביולי 2014

  אנו 4 אחים יורשים של משק חקלאי. (ההורים נפטרו) . אחד האחים מבקש להיות חבר אגודה. וביקש שניתן לו ייפוי כח להיות חבר אגודה. האם הדבר מקנה לו זכויות על הנחלה. והאם ניתן לבטל חברות באגודה.

  השב
 • 09:00, 4 ביולי 2014

  שלום רב!
  הזכויות במשק חקלאי במושב-עובדים כפופות להוראות מיוחדות לגבי העברתן מחמת-פטירה – הוראות אשר נועדו לשמר את קיומו של המשק כיחידה אחת: כאשר נפטר אחד מבני-הזוג "בעלי-הנחלה" – יועברו זכויותיו רק לבן-הזוג הנותר. לאחר פטירת אחרון ההורים, כאשר אין בין הצאצאים מי שמונה כ"בן-ממשיך" – אחד מהם יוכל לקבל לקניינו את הזכויות במשק, כנגד פיצויים מתאימים לאחרים. במקרה כזה, כאשר יותר מאחד מהצאצאים מעוניין בקבלת הזכויות המלאות במשק – ייבחר מביניהם המתאים ביותר, לפי הסכמה בין כולם, ובהעדר הסכמה – כפי שייקבע ע"י בית-המשפט; כך גם לגבי שיעור ומועד הפיצוי, אשר יגיע לכל אחד מהזכאים הנ"ל, ממי שיקבל את הזכויות המלאות במשק. כל זאת, מבלי להתייחס לאפשרות של מכירת המשק וחלוקת התמורה נטו, וכן לאפשרות המשלבת הקצאת בית-מגורים בנפרד ממכירת יתרת המשק.
  על רקע זה יש להתייחס לשאלה הנוכחית, וכן לפנייתו של אחד האחים למתן הסכמה למעמד של "חבר" באגודה השיתופית של המושב - חברות אשר שלובה, מאליה, ב...זכויות של החבר בנחלה. יש גם לקחת בחשבון, כי מעמד של חברות באגודה, ואף זכויות בנחלה במושב, אמורות להיות לכל חבר - במשותף עם רעייתו. "חברות זמנית" או חברות-על-תנאי" איננה מתאימה מבחינת האגודה, מלכתחילה; ניסיון עתידי של גורם חיצוני להביא לביטולה של חברות כלשהי באגודה שיתופית - איננו נראה בר-ביצוע, וודאי שאיננו מובטח.

  בצד אפשרות הבירור הנוסף בנושא החברות מול אגודת-המושב, באמצעות המזכירות וועד-ההנהלה, יש לזכור את הצדדים המעשיים הכרוכים במצב-הביניים של המשק, כולל בחינת כל המצוי והנעשה במשק, לרבות נושא תחזוקת המשק ותחזוקת כל מבנה שבו.

  עם כל זאת, יש מקום וצורך, במקרה כמתואר בשאלה, לפעול במשותף ובהבנה הדדית, לשמירת יחסי האחווה המשפחתיים – דבר האמור להיות מעל ומעבר לכל שיקול כספי, ואשר יש להניח כי היה גם בראש מעייניהם של ההורים המנוחים. לפיכך, הן כדי לקדם גיבוש ומימוש של אפשרויות וזכויות כל בני-המשפחה, והן כדי לתת מענה למישאלה שהעלה כעת אחד האחים – יש לפנות בהקדם לעו"ד בעל ידע וניסיון בתחום, כדי שיציע הסדר ראוי, המקובל על בני-המשפחה ואשר יהיה ניתן לביצוע גם מבחינת אגודת-המושב ומבחינת "רשות מקרקעי ישראל".

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.