• 20 בספטמבר 2012

  תקנות אגודה שיתופית חקלאית למים

  איך אפשר לקבל טופס ל"תקנות אגודה שיתופית חקלאית למים" מדובר על התקנון לדוגמא של רשם החברות לאגודת מים שאפשר לאמץ אותו חיפשתי באתר הרשם לא נמצא יש מידע אבל הטופס עצו אין איך אפשר להשיג אותו אשמח לקבל לינק ישיר או טופס מוכן או כל דבר שיעזור בנושא.
  תודה מראש

  20 בספטמבר 2012
 • 21 בספטמבר 2012

  תקנות אגודה

  ייסוד "אגודה שיתופית" איננו מטרה, אלא אמצעי - ליצירת מסגרת תאגידית אשר תתאים להפעלה תקינה
  ( ואף יעילה )להשגת מטרותיה, מבלי "להתנגש" במציאות קיימת. לגבי אגודה שיתופית הניועדת לאספקת מים לחבריה ( כהגדרת "אגודת מים" ) - הדברים אמורים במשנה-תוקף: אגודה כזו מוקמת, בדרך כלל, בצד אגודה חקלאית קיימת, ובמטרה להשיג יתרונות בניצול תשתית מושקעת של הולכת-מים ( צנרת והקשור בה ), ולעתים גם לשאיבת מים ולהזרמתם. במקרה כזה, האגודה החקלאית הינה גם חברה-מייסדת של אגודת-המים המוקמת ( שאז גם די בפחות מ-7 מייסדים ), עם חוזה-מגשר-מקשר בין שתי האגודות - בעיקר לשם שמירת מעמד וזכויות לאגודת-האם ולחבריה ( לא כולם מצטרפים תמיד לאגודת-המים ), להם שייכת, לרוב, התשתית הנ"ל.

  הקמת אגודת-מים אינה צריכה להתבסס על "טופס לתקנון", אלא על בדיקה מוקדמת, המצריכה היוועצות לא רק בעורך-דין, אלא גם ביועץ-מס וכן במומחה לענייני מים ולצנרת ותחזוקתה.
  את הממצאים וההמלצות, יחד עם טיוטת-הסכם מוצעת להתקשרות פנימית, יש להביא בפני אסיפה כללית של חברי האגודה החקלאית ( או אסיפת החקלאים המיועדים לחברות באגודת-המים ) - לדיון ולהחלטה.

  על רקע זה - אין פלא אם אין בנמצא דוגמת-תקנון "רשמית" לאגודת-מים. גם דוגמה ברת-השגה
  ( אצל עורך-דין העוסק בתחום ) חייבת בהתאמה למקרה המדובר, בהתייחסות מקצועית כפולה.
  רצון טבעי לחסוך, עלול לעלות ביוקר - גם כאן -ותיקון תקנון שנחתם ועוגן בייסוד, יהיה אז רק חלק מן המחיר. יש גם לקחת בחשבון, כי בדיקה מתאימה כנדרש, עשויה להביא למסקנה, לפיה הקמת אגודת-מים איננה הדרך המועדפת לייעול ולחיסכון. בכל מקרה - שיהיה בהצלחה, גם במישור החקלאי של ניצול המים, בכל דרך בה יסופקו.

  21 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?