• 16 ביולי 2014

  תנאי חובה לתפקיד וועד אגודה

  שלום רב,

  בהמשך לתגובתי לתשובתך לשאלתי הקודמת בנושא התמנות וועד ללא בחירות

  מה התנאים המחייבים מועמד לתפקיד וועד באגודה שיתופית?
  האם חובה שהוא יהיה בעל נחלה?
  האם בן ממשיך יכול?
  האם כשאינו זה ואינו זה למעט מגוריו בנחלת הוריו יכול הוא להציג מועמדותו?
  אם הוא בעל נחלה חייב הוא לגור ביישוב בכדי להציג מועמדותו?
  האם לובש מדים מכל סוג יכול להציג מועמדותו?

  תודה, איציק

  16 ביולי 2014
 • 17 ביולי 2014

  תנאי חובה לתפקיד וועד אגודה

  שוב שלום!
  תקנה 23(א) של "תקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה )" קובעת, כי "האסיפה הכללית תבחר מבין חברי האגודה את הועד, בהתאם לתקנות האגודה." חברי האגודה הינם כל אלה, הרשומים ב"פנקס החברים" שלה, או בכל רישום מתאים העונה על רישום-החובה הנ"ל.
  ככלל, כל חבר באגודה זכאי לבחור ולהיבחר לכל מוסד ממוסדותיה ( בכפוף לעילות פסלות במקרים מיוחדים, ככל המפורט בתקנה 26 לתקנות הנ"ל ובתקנון-האגודה ).
  מופנית תשומת-הלב לתשובת מנהל-הפורום מיום 15/1/14.
  כהונה בוועד-ההנהלה של המשרת בצה"ל כפופה לאישור גורם צבאי מוסמך – הנושא פורט בתשובת מנהל-הפורום מיום 6/6/14.

  17 ביולי 2014
  • 17 ביולי 2014

   תנאי חובה לתפקיד וועד אגודה

   שלום רב,

   פניתי לרשם ולמפקח בכדי לקבל את פנקס הבוחרים ואלה החזירו אותי לוועד האגודה בטענה שרק להם יש את הרשימה העדכנית.
   וועד האגודה הנוכחי מכליל ברשימתו כאלה שאינם בעלי נחלה ברישומי מקרקעי ישראל, אינם בנים ממשיכים ברישומי מקרקעי ישראל ועוד לפי ראותו.
   בתקנון האגודה אין שום קריטריונים בסיסיים מחייבים להצגת אדם למועמדותו לוועד הנהלה.
   בשורה תחתונה, מה הקריטריונים המחייבים אדם בכדי שיהיה כלול ברשימת פנקס הבוחרים וכנגזרת מכך רשאי להציג מועמדותו לוועד האגודה?

   תודה, איציק

   17 ביולי 2014
   • 21 ביולי 2014

    תנאי חובה לתפקיד וועד אגודה

    שלום רב!
    תנאי הכשירות לקבלת חברים לאגודה השיתופית נכללים בתקנון-האגודה; הדרישה הנוספת שבחוק היא להיות המועמד/ת בגיל 18 שנה לפחות.
    חברי האגודה הם אלה הנכללים ב"פנקס" החברים" של האגודה, אך גם רישום זה איננו סוף פסוק: לפי הוראות-חיקוק מיוחדות ניתן להוסיף חברים לרשימה, ולפי סמכות רשם-האגודות שבתקנה 6 ל"תקנות האגודות השיתופיות (חברות )" – אף ניתן למחוק מ"פנקס החברים" מי שאיננו רשום על-פי הנדרש בדין ובתקנון. עם זאת, שינוי לפי צו-הרשם, בין להוספה ובין לגריעה, כרוך בהליכים מוקדמים מתאימים, כולל חקירה ע"י הרשם ומתן הזדמנות לצדדים המעורבים להשמיע טענותיהם בפניו.

    21 ביולי 2014
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?