open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 29 ביולי 2014

      סכסוך שכנים מה תפקיד וועד ההנהלה

      רציתי לדעת למי אפשר לפנות אם החלטת וועד ההנהלה ביישוב לא מקובלת עלינו ומאד קיצונית ומפלה לרעה לעומת שאר התושבים

      29 ביולי 2014
     • 30 ביולי 2014

      סכסוך שכנים מה תפקיד וועד ההנהלה

      שלום רב!
      ראוי היה להציג בשאלה לפחות פרטים כלליים לגבי היישוב והצדדים, ואף לגבי העניין עצמו; לפי המעט הנזכר בשאלה, כולל "ועד-הנהלה" ו"תושבים", ניתנת כאן התשובה בהתייחס ליישוב קהילתי, המנוהל ע"י ועד האגודה הקהילתית ו/או ע"י "הוועד המקומי":

      א. כללית, יש לקחת בחשבון, כי הגוף הניהולי ביישוב פועל על-פי צרכים ומיגבלות, אשר לא תמיד יתאימו לאינטרסים או לפניות של תושב זה או אחר, ובחינת כל מקרה אמורה להיות אובייקטיבית, על-פי קני-מידה של תקינות ניהולית וציבורית, סבירות, וכן היגיון והגינות.
      ב. מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה, מעשה, מחדל או סירוב של הגוף הניהולי ביישוב – ראוי שיבקש הסבר והנמקה, כדי שיוכל לבחון בעצמו את העניין כולו, ו/או לבקש מהגוף הניהולי בחינה חוזרת ( לעתים – תוך הוספת נימוקים וביסוסים לבקשה ), והכל – על-פי האמור בסעיף א' לעיל, ובהתחשב בנסיבות מיוחדות של המקרה, אם ישנן כאלה.
      ג. הגוף הניהולי ביישוב אמור להיות מלווה בוועדת-ביקורת וכן ביועץ משפטי קבוע. כל אחד מאלה הינו כתובת לפנייה גם מצד תושבים, במיוחד כאשר ניסיון להביא לבחינה נוספת של המקרה לא נענה ע"י הגוף הניהולי, או שתשובתו נותרה בעינה וללא ביסוס ראוי.
      בשלב זה ניתן לחפש פתרון ב"תקנון האגודה" כאשר מדובר בוועד-ההנהלה שלה; כאשר מדובר ב"ועד מקומי", המהווה רשות מוניציפאלית יישובית – ב"צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ) , תשי"ח-1958". מסמכים רשמיים אלה חייבים להישמר לעיון התושבים במזכירות היישוב. במסמכים אלה מופיעות הוראות כלליות, ולגבי מקרה מיוחד – לא בנקל יימצא בהם פתרון.
      ד. כאשר העניין עדיין דורש פתרון, גם לאחר צעדים כנ"ל – כדאי לשקול פנייה לעו"ד, בייחוד כאשר שווי הנושא, השלכותיו או דחיפותו מצדיקים זאת; אם הבעיה נוגעת לתושבים אחדים ביישוב – ניתן להגיע להחלטה משותפת, עם האפשרות המועילה של מימון משותף.
      במקרים המתאימים יש לקיים לפחות התייעצות עם עו"ד, אף בשלב מוקדם יותר, ולעתים – גם "בתחילת הדרך". במקרה כזה, ניתן לשלב גם הסכמה, כי שכר ההתייעצות עם עוה"ד ייזקף, כולו או חלקו, ע"ח שכר טיפול-המשך, אם יהיה בו צורך.
      ה. הגוף הניהולי ביישוב איננו גוף שיפוטי בעל סמכות לפסוק, והחלטותיו נתונות לביטול או לשינוי לא רק בהליך שיפוטי, אלא גם ע"י גורם מוסמך שמעליו : מול ועד-הנהלה של אגודה שיתופית – האסיפה הכללית של חברי-האגודה, ולעתים גם רשם-האגודות-השיתופיות; מול "וועד מקומי" – המועצה האזורית שבתחומה מצוי היישוב, עם ועדת-הביקורת והייעוץ המשפטי שלה.
      אם התושב ישכור עו"ד לטיפול במקרה, ייוותר מיגוון האפשרויות לשיקול-הדעת של עוה"ד.

      30 ביולי 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form