ועד הנהלה - סמכות החלטה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מיכאל סמו

  נשלח ע"ימיכאל סמו 12:28, 21 באוגוסט 2014

  לפני כ-25 שנים הוחלט ע"י 50 החברים הראשונים באגו"ש לבנות על-חשבונם ברכת שחיה בישוב. ההחלטה הייתה שתמורת תשלום חודשי אחיד לכל בית אב במהלך כל השנה, יורשו כל בני המשפחה מדרגה ראשונה להיכנס ללא תשלום לברכה, זאת ללא כל מגבלה כלשהי, כולל ללא מגבלת גיל. הוחלט כמו כן, שכל מי שיצטרף בעתיד כחבר מן המניין לאגודה, וישלם לאגודה "דמי כניסה" מסוימים, ייהנו בני משפחתו מדרגה ראשונה מכניסה חופשית בדיוק כמו זכותם של 50 החברים הראשונים (ההחלטה הייתה שכספי "דמי הכניסה" ישמשו את טובת האגודה ולא יוחזרו כספים לבוני הברכה הראשונים). לפני כמה שנים, החליט וועד ההנהלה על הגבלת גיל הכניסה של ילדי החברים לגיל 27, על דעת עצמו ו ל ל א שהתקבלה על כך החלטת אסיפה כללית!. אני סבור שההחלטה של הוועד הייתה צריכה להיות מובאת לאסיפה כללית, שכן ההחלטה גורמת להפליה של חלק מן החברים, אינה צודקת, אינה הגונה. יתרה מכך: גם אם הרוב באסיפה הכללית היה מאשר החלטה כזאת- הרי שיש בה משום אי צדק, חוסר שיוויון וכד'. וועד ההנהלה דחה את טענותיי וקבע שהחלטתו הנה " בגדר הסמכויות המוקנות לו כמנהל עסקי האגודה". האם ניתן לתקוף וועד ההנהלה אצל רשם האגודות?

  השב
 • 08:16, 22 באוגוסט 2014

  שלום רב!
  חשוב לברר בדיוק, מהן לשונה ומשמעותה של אותה החלטה של 50 החברים הראשונים, בשלב של הקמת הבריכה: גם אם לא נכללה בה הגבלת גיל – לא סביר כי בני הדור השני יהיו זכאים ליהנות מהבריכה לכל אריכות ימיהם. ואכן, גם בתיאור שבשאלה צויין, כי ההחלטה הראשונה התייחסה לכל "בית-אב"; מכאן משתמע, כי בגיל מתאים או מקובל, בו אמורים הבנים והבנות להקים "בית-אב" משלהם – תחדל אזי זכותם לנצל את הבריכה באותה "זכות-אבות" שיצרו ההורים, בשעתם. בהעדר מידע על נוסח ההחלטה הראשונה – זוהי הנחה אפשרית.
  עוד יש להניח, כי ברבות השנים, כאשר התרחב יותר-ויותר מעגל הזכאים לשימוש בבריכה – נוצר הצורך בקביעת הגבלת-גיל לבני הדור השני. לדברי השואל עצמו, הגבלת-הגיל שהוא מתנגד לה כיום – איננה חדשה, שהרי כאמור בשאלה, הוחלט עליה ( בוועד-ההנהלה ) "לפני כמה שנים". מדוע מתעוררת ההתנגדות דווקא עכשיו, שנים לאחר החלטת-הוועד? ואם עולה הנושא כעת – כמה תומכים יש לו, בנוסף לשואל? אם ועד-ההנהלה איתן בדעתו – האם לא הוסיף לה הנמקה!?

  על רקע שאלות-העזר הנ"ל, מוצע לבחון את העניין שנית, לגופו: אם מהבחינה המעשית ניתנת החלטת הוועד להצדקה, ואין כנגדה מסמך ברור הקובע אחרת – ספק אם יש טעם לנסות להעלות את הנושא באסיפה הכללית ( קל-וחומר – בפני גורם חיצוני ). ללא סיכוי לגייס רוב מבין החברים לעמדה המוצגת בשאלה - שאלת אופן ההתמודדות מול הוועד הופכת, במקרה כזה, למיותרת.

  מכל מקום, מי שמעוניין לתקוף את החלטת-הוועד – מופנה לתשובת מנהל-הפורום מיום 30/7/14. ללא שינוי של החלטת-הוועד ע"י החלטה גוברת של האסיפה הכללית, ניתן לאתר בתקנון את סעיף-הבוררות, ולפעול לפי המסלול המותווה בו ( רצוי – לאחר התייעצות עם עו"ד ).


  תגובה
 • 09:18, 22 באוגוסט 2014

  מעוניין בפגישת ייעוץ עמך. האם תוכל לומר לי מה הן העלויות?
  מיכאל סמו

  תגובה
 • 10:26, 22 באוגוסט 2014

  שלום רב!

  תשובה הועברה על-ידי במייל.

  מרדכי שחם, עו"ד

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.