• 24 בספטמבר 2012

  תביעת חבר קיבוץ גד הקיבוץ על אובדן הכנסה

  שלום רב, האם חבר קיבוץ יכול להגיש תביעה נגד הקיבוץ על אובדן הכנסה שכן תוך כדי הפרטה נתנו לו תפקיד עם פחות שכר ומשמעות? כך גם לגבי פנסיה עתידית וכדומה וזאת לאחר 20 שנות ותק בקיבוץ

  24 בספטמבר 2012
 • 25 בספטמבר 2012

  תביעת חבר קיבוץ

  שלום רב!
  כל תביעה מצריכה בסיס משפטי מתאים, העשוי לזכות את התובע ב"סעד" משפטי כצו-עשה או צו-מניעה, וכן תשלום כספי - בין כתוספת ובין כתחליף. במקרה המצער, המתואר בשאלה, יש מקום לתביעה רק אם ניתן להראות, כי השיבוץ-לתפקיד עולה בבירור ל"דרגת" רשלנות ( במובנה המשפטי ) או אפלייה פסולה ( בין אפלייה שבגדר עוול מקפח כלפי הפונה, ובין כתוצאת העדפה חסרת-צידוק לטובת אחר ). בבחינה כוללת של חלוקת התפקידים בקיבוץ המדובר - ככל שיימצאו מקרים "בעייתיים", כך יתחזקו הבסיס והראייה לתביעה; מאידך, גם שיבוץ פוגע עשוי להימצא כסביר, על רקע ה"מצאי" של כלל האפשרויות והצרכים, כאשר אינטרס הפרט נאלץ לסגת מפני האינטרס הכללי, לפחות כשלב-מעבר זמני.
  בכך גם פתח לפתרון אפשרי: שום שינוי בקיבוץ איננו אמור להיות "לנצח", במיוחד עקב ההשלכות המשמעותיות - האישיות והכספיות - של שיבוץ-לתפקיד; מהלך של שיבוץ בקיבוץ איננו כהצבת כלי-שחמט על לוח-משחק - כאן מתבקשת ( ואף מתחייבת, ככל הניתן )גישה אנושית, המשלבת חשיבה והתחשבות גם יחד (( אף על לוח-המשחק משנים כלי-השחמט את מקומם, מדי פעם )). יתכן, אפוא, שיש מקום לתבוע, לחלופין, ביצוע עתידי של סבב-תפקידים, לפחות לגבי חלק מהם, על-פי בחינה מחודשת מדי תקופה שתיקבע לצורך זה. השיבוץ הראשון ייחשב אזי כשיבוץ ראשוני-ניסיוני, לתקופת-ביניים.

  יש להניח, כי לפי התקנון החל על הקיבוץ - תביעה כגון זו אמורה להתברר במסגרת בוררות. בכל מקרה, יש להקדים לתביעה פנייה נאותה בכתב אל הקיבוץ - לבירור משותף ולחיפוש פתרון. גם אם הזמן החולף מקטין, לכאורה, סיכוי לשינוי - אין למהר בצעדים לא-שקולים, העלולים אף לגרום להכבדה נוספת. דוקא במצבי-מבחן כאלה, חשוב לזכור כי "העיקר - הבריאות", וכי לעתים האדם "עושה" את התפקיד - תוך הרחבת מסגרתו ומשמעותו ( מבלי לשלול יוזמה עצמית ליצירת עיסוק תורם נילווה ).

  וגם זאת ניתן להוסיף, לכל הרבים אשר נקלעו למצב דומה:

  א) שינוי מבוקש של שיבוץ קיים נוגע לפחות לחבר נוסף אחד, העלול להיפגע, וכידוע - "אין לתקן עוול בעוול ( לאחר ) ".

  ב)מקרה כמדובר הוא מעניינם של רבים וטובים בקיבוצים, אך צרת-רבים זו איננה "חצי נחמה", אלא דוקא יסוד וזרז להקמה ולשיפור של מערכות בירור-הכוונה-והתאמה במסגרת התנועתית הרחבה!

  ג)בעידן-התקשורת האינטרנטי ניתן לאתר ולקשר רבים שנפגעו, וליצור "קבוצת-עניין" רחבה, אשר תניע בנושא פעילות בינקיבוצית, בעזרת התנועה הקיבוצית או אף במסגרתה.

  ד) התנועה וציבור חבריה נמצאים בתקופה קשה ממושכת, במיוחד בנושאי הדאגה ליחיד ולמשפחתו.
  אנשים איכותיים, אשר דאגתם אינה רק לצד הכספי של התפקיד, אלא גם למשמעות שבו, כבמקרה זה - בכוחם לתרום למסגרת הכללית, ובכך יועילו... גם לעצמם.

  נאחל גם כאן שנה טובה, עם פתרון ראוי עוד במהלכה.

  25 בספטמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?