דמי חבר ומיסי אגודה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • חנה

  נשלח ע"יחנה 11:46, 7 בספטמבר 2014

  שלום רב, האם יש הבדל / אבחנה ומה ההבדל בין שני מושגים אלה מבחינה משפטית? מדוע מחייבת אגודה קהילתית תושבי ישוב (שוכרי דירות ומשתכנים בהרחבה קהילתית שפרשו מחברותם באגודה הקהילתית, לשלם תשלום למרות שבפסק דין בתביעה בקיבוץ ׳מלכיה׳ קבע בית משפט מחוזי שאין לחייב את מי שאינו חבר אגודה בתשלום זה?

  השב
 • 23:03, 10 בספטמבר 2014


  שלום רב!
  "דמי חבר" הנדרשים והנגבים ע"י אגודה שיתופית מחבריה, בתור שכאלה ( היינו – בגין חברותם באגודה ), מיועדים בעיקרם למימון התשתית הארגונית והתפעול השוטף שלה כאגודה. בדמי-חבר אין חייבים, אלא חברי-האגודה.
  "מסי אגודה" הינם כינוי מקובל ואף מושרש, זה שנים, לכלל תשלומי-החובה הנדרשים ע"י אגודה שיתופית יישובית; אמנם "מס" הינו תשלום-חובה שמקורו ובסיסו בהוראת-חיקוק, ולא בהסכם או בתקנון, אך בעבר היה נהוג לאבחן תשלומי-חובה מוניציפאליים כ"מסים"
  ( בעבור פעולות "הוועד המקומי" ביישוב ), ומכאן נתגבש כנראה הכינוי "מסי אגודה".

  מכיוון שבמציאות הרווחת כיום מתגוררים ביישוב שיתופי גם מי שאינם חברים – הרי אגודה הבאה לגבות כספים גם מאלה, חייבת לחשב לעצמה בנפרד כל תשלום או חלק-תשלום, המגיע מחבר על בסיס חברותו כ"דמי-חבר". לגבייה ממי שאינם חברים, נותרים אותם תשלומים ראויים וסבירים בעבור שירותים שנותנת להם האגודה - רובם-ככולם שירותים הניתנים להם בהקשר למגוריהם ביישוב.

  במשפט שהתנהל בין קיבוץ "מלכיה" והאגודה הקהילתית שם לבין תושבת היישוב, זכו האגודות ברוב חלקי תביעתן, וככל הידוע - בערעור בבית-המשפט המחוזי אושרה תוצאה זו.
  חלק צנוע מסכום התביעה אמנם נידחה, כבר בבית-משפט השלום, אך אין למהר להסיק מכך לגבי השאלה כאן – דחייה חלקית שהיתה שם נלמדת לפי הנמקותיה, ובעיקרן: העדר הסמכה של הקיבוץ לפעול לגביית סכומים המגיעים לאגודה הקהילתית, והעדר פעילות של אגודה זו בשנים בגינן נתבע אותו סכום חלקי.

  עוד תוסב תשומת-הלב לתשובת מנהל-הפורום מיום 18/8/14, וכן לתשובות בנושא "פרישה מאגודה" מהתאריכים 2/7/14 ו-6/2/14.

  תגובה
 • 14:29, 15 בספטמבר 2014

  בהמשך לשאלה..
  מהיכן סמכותן החוקית של האגודות לבקש דמי חבר? והאם ניתן לגבות דמי חבר למועמדים שלא עברו עדיין להתגורר בהרחבה של היישוב ומעברם מתעכב במספר שנים עקב אי סיום בניית ההרחבה?

  תגובה
 • 20:26, 15 בספטמבר 2014

  שלום רב!
  חובות חברי-האגודה לתשלום דמי-חבר ותשלומי-חובה אחרים הכלולים בתקנון-האגודה, או הנקבעים על-פי הוראות התקנון – דינם כחובות הניתנים לגבייה ע"י האגודה, לפי סעיף 23 של "פקודת האגודות השיתופיות" ( ובצדו – סעיפים 15 ו-22 של הפקודה ), וכן על-פי הדין הכללי: בין משום מעמדו של תקנון-האגודה כחוזה בינה לבין חבריה, ובין משום שהוצאות לקיומה ולניהולה של האגודה חייבות במימון ( או לפחות בהשבה ) של כל אלו המאוגדים במסגרתה.
  לשאלת חיוביו של חבר-אגודה, אשר עדיין אינו מתגורר ביישוב השיתופי – מוסבת תשומת-הלב לתשובת מנהל-הפורום מיום 5/5/14, בנושא "מסי אגודה".

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.