open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 7 בספטמבר 2014

      דמי חבר ומיסי אגודה

      שלום רב,
      האם יש הבדל / אבחנה ומה ההבדל בין שני מושגים אלה מבחינה משפטית?
      מדוע מחייבת אגודה קהילתית תושבי ישוב (שוכרי דירות ומשתכנים בהרחבה קהילתית שפרשו מחברותם באגודה הקהילתית, לשלם תשלום
      למרות שבפסק דין בתביעה בקיבוץ ׳מלכיה׳ קבע בית משפט מחוזי שאין לחייב את מי שאינו חבר אגודה בתשלום זה?

      7 בספטמבר 2014
     • 10 בספטמבר 2014

      דמי חבר ומיסי אגודה


      שלום רב!
      "דמי חבר" הנדרשים והנגבים ע"י אגודה שיתופית מחבריה, בתור שכאלה ( היינו – בגין חברותם באגודה ), מיועדים בעיקרם למימון התשתית הארגונית והתפעול השוטף שלה כאגודה. בדמי-חבר אין חייבים, אלא חברי-האגודה.
      "מסי אגודה" הינם כינוי מקובל ואף מושרש, זה שנים, לכלל תשלומי-החובה הנדרשים ע"י אגודה שיתופית יישובית; אמנם "מס" הינו תשלום-חובה שמקורו ובסיסו בהוראת-חיקוק, ולא בהסכם או בתקנון, אך בעבר היה נהוג לאבחן תשלומי-חובה מוניציפאליים כ"מסים"
      ( בעבור פעולות "הוועד המקומי" ביישוב ), ומכאן נתגבש כנראה הכינוי "מסי אגודה".

      מכיוון שבמציאות הרווחת כיום מתגוררים ביישוב שיתופי גם מי שאינם חברים – הרי אגודה הבאה לגבות כספים גם מאלה, חייבת לחשב לעצמה בנפרד כל תשלום או חלק-תשלום, המגיע מחבר על בסיס חברותו כ"דמי-חבר". לגבייה ממי שאינם חברים, נותרים אותם תשלומים ראויים וסבירים בעבור שירותים שנותנת להם האגודה - רובם-ככולם שירותים הניתנים להם בהקשר למגוריהם ביישוב.

      במשפט שהתנהל בין קיבוץ "מלכיה" והאגודה הקהילתית שם לבין תושבת היישוב, זכו האגודות ברוב חלקי תביעתן, וככל הידוע - בערעור בבית-המשפט המחוזי אושרה תוצאה זו.
      חלק צנוע מסכום התביעה אמנם נידחה, כבר בבית-משפט השלום, אך אין למהר להסיק מכך לגבי השאלה כאן – דחייה חלקית שהיתה שם נלמדת לפי הנמקותיה, ובעיקרן: העדר הסמכה של הקיבוץ לפעול לגביית סכומים המגיעים לאגודה הקהילתית, והעדר פעילות של אגודה זו בשנים בגינן נתבע אותו סכום חלקי.

      עוד תוסב תשומת-הלב לתשובת מנהל-הפורום מיום 18/8/14, וכן לתשובות בנושא "פרישה מאגודה" מהתאריכים 2/7/14 ו-6/2/14.

      10 בספטמבר 2014
      • 15 בספטמבר 2014

       דמי חבר ומיסי אגודה

       בהמשך לשאלה..
       מהיכן סמכותן החוקית של האגודות לבקש דמי חבר? והאם ניתן לגבות דמי חבר למועמדים שלא עברו עדיין להתגורר בהרחבה של היישוב ומעברם מתעכב במספר שנים עקב אי סיום בניית ההרחבה?

       15 בספטמבר 2014
       • 15 בספטמבר 2014

        דמי חבר ומיסי אגודה

        שלום רב!
        חובות חברי-האגודה לתשלום דמי-חבר ותשלומי-חובה אחרים הכלולים בתקנון-האגודה, או הנקבעים על-פי הוראות התקנון – דינם כחובות הניתנים לגבייה ע"י האגודה, לפי סעיף 23 של "פקודת האגודות השיתופיות" ( ובצדו – סעיפים 15 ו-22 של הפקודה ), וכן על-פי הדין הכללי: בין משום מעמדו של תקנון-האגודה כחוזה בינה לבין חבריה, ובין משום שהוצאות לקיומה ולניהולה של האגודה חייבות במימון ( או לפחות בהשבה ) של כל אלו המאוגדים במסגרתה.
        לשאלת חיוביו של חבר-אגודה, אשר עדיין אינו מתגורר ביישוב השיתופי – מוסבת תשומת-הלב לתשובת מנהל-הפורום מיום 5/5/14, בנושא "מסי אגודה".

        15 בספטמבר 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form