• 2 באוקטובר 2012

  שינוי בתקנון הישוב - שמירה בישוב קהילתי

  בתקנון הישוב יש סעיף שמירה בישוב של 4 שעות בערב.
  בשער הישוב בסיור מסביב הגדר לכול בית אב.
  האם באסיפת חברים אפשר לשנות את הסעיץ בתקנון לשמיר ביום במקום בערב ולהוסיף גם שמירה בגנים.
  האם לאחר אשור אסיפת חברים צריך אשור נוסף של רשמם האגודות לאישור שינוי בתקנון.
  למי מיועד חוק השמירה שדוד בן גוריון חקק בשנות 50. בתודה ציפי

  2 באוקטובר 2012
 • 10 באוקטובר 2012

  שמירה בישוב קהילתי

  שלום רב!
  עם שובו של מנהל הפורום ממסע בחו"ל - להלן תשובתו:

  "חוק הרשויות המקומיות ( הסדרת השמירה ), תשכ"א-1961" ( אשר כראש-ממשלה חתם עליו, בשעתו, דוד בן-גוריון, ז"ל )מסדיר את חלקם-תרומתם של תושבים בנושא השמירה של יישובם, תוך החלפת תקנות-שעת-חרום משנת 1956, שבוטלו בחוק.
  החוק מסמיך את שר-הפנים להטיל בצו חובת-שמירה מוגבלת על תושבי יישוב או יישובים. צו-שמירה כזה, שקבע השר - מחייב, במקביל, את הרשות המקומית
  ( ביישוב קהילתי - המועצה האזורית ) להסדיר את ביצוע השמירה, בשילוב קביעת זמני השמירה ודרכי הפטור מחובת-השמירה. החוק עצמו מאפשר הטלת חובת-שמירה רק על גברים בגילאי 18 עד 60 שנה, הכשרים לכך בריאותית, וקובע - בין היתר - מסגרת מירבית של היקף שעות-שמירה לכל חייב. לפי החוק,אף קיימת ועדת-ערר, לבדיקת טענות על חיוב שלא כדין.

  תקנון של אגודה שיתופית "יישובית", הבא לקבוע חובות-שמירה בנוסף להסדר החקיקתי - יש לראותו, ככלל, באור חיובי, על רקע הנושא החיוני של ביטחון--פנים ביישוב. לפי סעיף 10 של החוק הנזכר לעיל, ניתן להחיל סמכויות והגנות חשובות שבחוק גם על שמירה "תקנונית" כזו - על-ידי הסדרה בכתב מול המועצה האזורית, כמתכונת התנדבותית ( התנדבותית - מבחינת החוק והרשויות ).

  עם זאת, יתכנו מקרים, בהם תהיה הצדקה לבחינה משפטית ועניינית של חובה "תקנונית", עקב חובת זרועות-הביטחון של המדינה לדאוג לאזרחיה כולם, בכל יישוב ויישוב. המועצה האזורית ( עם הממונים אצלה בנושאי הביטחון )וכן משטרת-ישראל, הינן כתובות לפניות לבדיקה ולנקיטת אמצעים, בכל נושאי השמירה על נפש ועל רכוש, בכל יישוב קהילתי.

  לגבי המישור הפנימי של האגודה השיתופית - כל שינוי בתקנון מחייב החלטה באסיפה-הכללית באישור רוב מיוחד של מצביעים,ותוקפו של השינוי רק מעת אישורו ע"י "רשם האגודות השיתופיות".
  בנוסף לחוקיותו ולסבירותו של כל תיקון-תקנון בנושא, מבחינת תוכנו - כוחו התקנוני מותנה גם באישורו-רישומו על-ידי הרשם הארצי, כאמור.

  10 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?