open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 17 באוקטובר 2014

      מה קורה כאשר וועד מחליט לא לאשר מאזן

      כוונתי באופן לא ענייני (כאשר אין לכך סיבה ביחס לפעילות למול אישור התקציב )
      שאלה נוספת : עד כמה חריגה מהתקציב היא נורמלית ? (באחוזים ).

      17 באוקטובר 2014
     • 19 באוקטובר 2014

      מה קורה כאשר וועד מחליט לא לאשר מאזן

      שלום רב!
      .א) לעומת "תקציב שנתי" של אגודה, הכולל תכנון עתידי לפי פריטי-ביצוע מיועדים וסכומיהם - "מאזן שנתי" בא לתאר מצב קיים שלאחר ביצועי השנה שחלפה, כולל פירוטי הכנסות לעומת הוצאות שנעשו. מדי שנה, על וועד-ההנהלה של האגודה להכין ולהגיש לאסיפה הכללית הצעת-תקציב שנתית לשנה הקרובה; קל-וחומר, אסור לוועד להתחמק מחובתו להציג לציבור החברים את המצב הכספי של האגודה, כפי שכבר נוצר לתום שנת-המאזן.

      תקנה 4 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" מחייבת את האגודה לכלול בסדר-היום של האסיפה הכללית השנתית – גם "אישור המאזן המבוקר כחוק וחשבון ריווח והפסד...".
      תקנה 1 של "תקנות האגודות השיתופיות ( ניהול וביקורת חשבונות )" קובעת: "ועד האגודה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה, בהתאם להנחיות המקצועיות של ברית הפיקוח או מבקר-החשבונות שלה...". תקנה 2 שם קובעת: "הועד יכין לכל שנת כספים... מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות, בהתאם להוראות שקבע הרשם" לפי "תקנות האגודות השיתופיות ( דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות ), תשל"ו-1976".
      לפי תקנה 4(א) שם, חובה על כל אגודה שיתופית להגיש לרשם-האגודות, לא יאוחר משמונה חודשים מתום שנת-הכספים, "את הדוחות הכספיים המבוקרים שלה, כשהם ערוכים לפי כללי חשבונאות ולפי תקנות הדוחות" משנת תשל"ו-1976, הנזכרות לעיל.
      לפיכך, על וועד-ההנהלה להציג בפני חברי-האגודה, מבעוד מועד, את תוצאות עבודת-ההכנה של ברית-הפיקוח הקשורה עמה ( או של מבקר-החשבונות של האגודה ), כטיוטת-בסיס של הדו"ח הכספי. זאת - גם אם יש לוועד הערות או הסתייגויות; ממילא, הדיון המסכם לגבי הדו"ח הכספי, יחד עם ההחלטה לאישורו, נתונים בידי האסיפה הכללית.

      .ב) חריגה מתקציב שנתי חייבת להיבחן על-פי נסיבותיה, תוך בחינת כל פריט בו חרג ועד-ההנהלה מהתקציב שאושר לו, בשילוב בדיקת היקף החריגה המוחלט והיחסי, ובבחינה כוללת של היקף החריגות מול היקף התקציב ומול היקף ההכנסות. זאת, בנוסף לבדיקת הצדקת החריגה מבחינה עניינית ושאלת היכולת לצפותה מראש.
      אין קנה-מידה באחוזים לבחינת "סבירות" החריגה מהתקציב. אין לשכוח, כי קיימים נושאים אשר היקף ההוצאות הכרוכות בהם אינו ניתן לחיזוי, עקב תלות בגורמים חיצוניים; דוגמה בולטת לעניין זה – הוצאות משפטיות, התלויות גם בצורך להתגונן בפני תביעות כנגד האגודה, המוגשות לאחר אישור התקציב.
      מכל מקום: למניעת חריגה מהתקציב, ולפחות לצמצומה המירבי, יש להנהיג מערכת בקרה עם דיווח-ביניים אחד ( חצי-שנתי ) לפחות. כמו-כן, בכל מקרה של חריגה העולה על הסביר, יש להפיק לקחים מעשיים ולקבוע נוהלים ואמצעי-בקרה ליישום העתידי הנדרש.


      19 באוקטובר 2014
      • 20 באוקטובר 2014

       מה קורה כאשר וועד מחליט לא לאשר מאזן

       תודה רבה
       בכל זאת מה יש לוועד לעשות הלכה למעשה אם משום סיבה כלשהיא לא מאושר מאזן איך ניתן יהיה להגיש דוחות ?

       20 באוקטובר 2014
       • 21 באוקטובר 2014

        מה קורה כאשר וועד מחליט לא לאשר מאזן

        שלום רב!
        יובהר שוב: חובת הכנת המאזן מוטלת על הוועד, לביצוע ע"י רואה-חשבון של ברית-הפיקוח או רוה"ח שמונה כמבקר-חשבונות של האגודה. על הוועד החובה להציג בפני האסיפה הכללית את טיוטת-המאזן שמציע גורם-הבקרה המקצועי הנ"ל, אף בליווי הערות או הסתייגויות מצד הוועד.
        לאסיפה הכללית יש לזמן, במקרה כזה, גם את מי שהכין את טיוטת-המאזן, למתן הסברים וכן למתן תשובות לשאלות חברים.

        חברי-אגודה המבקשים לאכוף על הוועד את מילוי חובותיו, במקרה הצורך, יכולים לפנות לוועדת-הביקורת של האגודה ו/או אל כל גורם בקרה ופיקוח חיצוניים; בין אלה - היועץ המשפטי של האגודה, ברית-הפיקוח והמפקח האזורי של רשם-האגודות. כמובן, אפשרית פנייה לציבור החברים עצמו, ע"י גיוס חברים לדרישת כינוס אסיפה כללית מיוחדת לנושא, לשם מתן הוראות לוועד, או ישר לעניין - לדיון ולהחלטה לגבי המאזן, שהרי הסמכות לדיון מסכם ולאישור המאזן נתונה לאסיפה הכללית.

        21 באוקטובר 2014
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form