גביית מיסי חבר באגודה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • עופרה

  נשלח ע"יעופרה 12:19, 26 בנובמבר 2014

  שלום רב, באגודה הקהילתית שיתופית בישוב בו אני עובדת נגבים מיסים לפי גודל הבית (X שקלים כפול מ"ר של הבית) וחלות על המיסים כל ההנחות שחלות על הארנונה (נכות, נרדפי הנאצים, פנסיונרים וכו'). פנו אליי תושבים בטענה שבאגודה שיתופית נהוג לגבות מיסי חבר שווים (לפי בית אב או לפי "גולגולת") ועל פי רוב אין הנחות. האם טענתם נכונה? מה מקובל ברוב האגודות השיתופיות? תודה רבה

  השב
 • 17:54, 28 בנובמבר 2014

  שלום רב!
  נושא התשלומים השוטפים, הנגבים מחברי אגודה שיתופית קהילתית או מחברי מושב-עובדים – נדון בשילוב הסברים מרחיבים, בתשובות שניתנו בפורום זה לשאלות לא מעטות: מופנית תשומת-הלב לתשובות שניתנו ע"י מנהל-הפורום לשאלות מתאריכים 6/10/14, 27/9/14, 20/9/14, 7/9/14, 17/8/14, 4/5/14, 2/3/14, 26/2/14, 1/1/14, 28/8/13, 26/2/12.

  בחינת הכללים הנוגעים לאותם תשלומים חודשיים, מצריכה אבחנה על-פי ייעודם של מרכיבי החשבון הנדרש לתשלום, ובהעדר מידע מלא לגבי מרכיבים וסכומים – ניתן לבררו או להשלימו:
  א) חלק התשלום הנדרש כדמי-חבר באגודה שיתופית ( חקלאית או קהילתית ), אמור להיות שווה לכל, וסכומו צריך להיות מבוסס בהחלטה או החלטות של האסיפה הכללית, ובהתאמה להוראות תקנון-האגודה הנוגעות לעניין.
  ב) חלק התשלום הנדרש כתשלומי-חובה במישור המוניציפאלי, חייב לעמוד בכל הוראות-הדין הנוגעות לתשלומים כאלה, ועליו להגיע אל "המועצה האזורית" ואל "הועד המקומי" – גם אם הוא ניגבה ( על דעתן ולמענן של רשויות מקומיות אלה, וכמובן – בתיאום עמן ) באמצעות האגודה החקלאית או האגודה הקהילתית.
  על חלק זה של כל תשלום נדרש – הוא החלק המוניציפאלי - חלות גם הוראות-הדין המאפשרות לרשות המקומית לתת הנחות במקרים המתאימים, במיגבלות הקבועות באותן הוראות.
  על-פי הוראות-הדין, אף נקבעו לגבייה המוניציפאלית גם קני-מידה לקביעת גובה התשלום הנדרש, ובהם סוג הנכס וכן שטח הנכס.
  ג) תשלומים לאגודה השיתופית, הנדרשים בעבור שירותים שהיא נותנת כאגודה ( לחבריה, ולעתים קרובות גם לתושבים שאינם חבריה ), יכולים להיגבות על-פי קני-מידה ענייניים, האמורים לנבוע ממהות העניין על נסיבותיו, או שהם מעוגנים בתקנון-האגודה ובהחלטות האסיפה הכללית שלה, או שהם מבוססים על הסכם ( לרבות הסכמה שבהתנהגות ).
  עקב מיגוון השירותים השונים הניתנים ע"י אגודות, ולאור המיתחם הרחב של ביסוסים אפשריים לדרישות התשלום בקטגוריה זו - הרי האמורים לעיל בסעיף זה הינם רקע כללי בלבד, וכל שירות ודרישה בהקשרו עשויים להיבחן על-פי נסיבותיהם.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.