פירסום רשימת חברי אגודה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • יוחנן

  נשלח ע"ייוחנן 16:36, 14 בדצמבר 2014

  שלום, האם לקראת בחירות לוועד האגודה צריך ו/או ראוי לפרסם את רשימת חברי האגודה? * הכוונה היא לפירסום יזום, ולא לאפשרות של כל חבר לבדוק זאת ברשומות * בתקופה זו מוצע לתושבים חדשים להצטרף כחברים

  השב
 • 17:30, 19 בדצמבר 2014

  שלום רב!
  בחירות למינוי חברים לכהונה בוועד-הנהלה של אגודה שיתופית מתבצעות, רובן-ככולן, בהצבעה בקלפי; זכות ההצבעה נתונה לכל חברי האגודה, אך רק למי שהינו חבר "מן המניין" - לפי הדין ולפי תקנון-האגודה, תוך כלילת שמו ב"פנקס-החברים" של האגודה.
  מחלוקות וגם תקלות, בהקשר זה, מתגלות לעתים נדירות, אך סיכונים לכך קיימים תמיד: הן לגבי מי שסבר כי הוא זכאי להצביע ונתקל בסירוב אצל "ועדת-הקלפי" מבלי שיהיה בידו זמן מספיק להסדרת זכותו, והן לגבי מי שלא היה מודע לזכותו להצביע ולא טרח לממשה. לצורך למנוע כל פגיעה אישית מסוג זה, מתווספת כאן גם הסכנה, כי טעות או תקלה, אף לגבי מקרה בודד, עלולה להעמיד בסימן-שאלה תוצאות בחירה-לכאורה של חבר-ועד או חברי-ועד, כאשר ה"בחירה" היתה תוצאת ספירה על חודו של קול.

  אין צריך להיות חולק על כך, כי לפחות רצוי שייעשה פרסום מראש של הזכאים להצביע בבחירות לוועד-ההנהלה של אגודה שיתופית, בדומה לפרסום "רשימת בוחרים" לקראת בחירות של "ועד מקומי" ביישוב שיתופי. כוחה של האסיפה הכללית של האגודה להורות על צעד כזה, בין בהחלטת אסיפה, ובין ע"י תוספת בתקנון-האגודה. גם "ועדת-הקלפי" מוסמכת לפרסם רשימה כזו לקראת הבחירות שלניהולן נבחרה הוועדה. השאלה הינה: האם פרסום כמדובר מתחייב על-פי הדין, אף בהעדר החלטת-אסיפה או הוראת-תקנון?

  לפי תקנה 48 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )", חובה על "ועדת-הקלפי" לפרסם, לפחות שלושה ימים מראש, הודעה על מועד הבחירות, בה משולבים פרטי-מידע שונים, וביניהם – "מספר תחנות הקלפי ומקומה של כל אחת מהן" ( פיסקה 2 ) יחד עם "שמות החברים הזכאים לבחור בכל תחנת קלפי" ( פיסקה 3 ).
  תקנה 48(3) אמורה להתפרש על-פי המרכיב המהותי והעיקרי שלה – פרסום שמות הזכאים לבחור; לפי פירוש כזה, הפרסום מתחייב גם אם ישנה רק תחנת-קלפי אחת – הרי גם לגבי תקנה 48(2) לא יעלה על הדעת, שלא לפרסם את מקומה של הקלפי, גם אם הינה "תחנה" אחת בלבד.
  זאת ועוד:
  אמנם לפי סעיף 19 של "פקודת האגודות השיתופיות", חייבת כל אגודה שיתופית להחזיק במשרדה גם את רשימת חבריה, כמסמך פתוח לעיון "חינם אין כסף, באותן שעות שבהן פתוח משרדה הרשום של האגודה לצרכי עסקיה." ברם, כאשר פרסום פרטי מהלך הבחירות ע"י "ועדת הקלפי" יכול להתבצע גם שלושה ימים בלבד לפני הבחירות – רצוי מכל בחינה, למנוע את ההכבדה הצפויה, אם עיון ברשימת הזכאים להצביע יתאפשר רק בתוך משרדי האגודה.

  מכל מקום, גם אם עצם העדרה של הצגת הרשימה ברבים לא יפסול בחירות שנתקיימו – מומלץ לפעול באחת מהדרכים הנזכרות לעיל, למניעת פגיעה בחברים ולמניעת סיכון של פסילת תוצאות.  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.