נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
יוחנן

פירסום רשימת חברי אגודה

שלום, האם לקראת בחירות לוועד האגודה צריך ו/או ראוי לפרסם את רשימת חברי האגודה? * הכוונה היא לפירסום יזום, ולא לאפשרות של כל חבר לבדוק זאת ברשומות * בתקופה זו מוצע לתושבים חדשים להצטרף כחברים

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! בחירות למינוי חברים לכהונה בוועד-הנהלה של אגודה שיתופית מתבצעות, רובן-ככולן, בהצבעה בקלפי; זכות ההצבעה נתונה לכל חברי האגודה, אך רק למי שהינו חבר "מן המניין" - לפי הדין ולפי תקנון-האגודה, תוך כלילת שמו ב"פנקס-החברים" של האגודה. מחלוקות וגם תקלות, בהקשר זה, מתגלות לעתים נדירות, אך סיכונים לכך קיימים תמיד: הן לגבי מי שסבר כי הוא זכאי להצביע ונתקל בסירוב אצל "ועדת-הקלפי" מבלי שיהיה בידו זמן מספיק להסדרת זכותו, והן לגבי מי שלא היה מודע לזכותו להצביע ולא טרח לממשה. לצורך למנוע כל פגיעה אישית מסוג זה, מתווספת כאן גם הסכנה, כי טעות או תקלה, אף לגבי מקרה בודד, עלולה להעמיד בסימן-שאלה תוצאות בחירה-לכאורה של חבר-ועד או חברי-ועד, כאשר ה"בחירה" היתה תוצאת ספירה על חודו של קול. אין צריך להיות חולק על כך, כי לפחות רצוי שייעשה פרסום מראש של הזכאים להצביע בבחירות לוועד-ההנהלה של אגודה שיתופית, בדומה לפרסום "רשימת בוחרים" לקראת בחירות של "ועד מקומי" ביישוב שיתופי. כוחה של האסיפה הכללית של האגודה להורות על צעד כזה, בין בהחלטת אסיפה, ובין ע"י תוספת בתקנון-האגודה. גם "ועדת-הקלפי" מוסמכת לפרסם רשימה כזו לקראת הבחירות שלניהולן נבחרה הוועדה. השאלה הינה: האם פרסום כמדובר מתחייב על-פי הדין, אף בהעדר החלטת-אסיפה או הוראת-תקנון? לפי תקנה 48 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )", חובה על "ועדת-הקלפי" לפרסם, לפחות שלושה ימים מראש, הודעה על מועד הבחירות, בה משולבים פרטי-מידע שונים, וביניהם – "מספר תחנות הקלפי ומקומה של כל אחת מהן" ( פיסקה 2 ) יחד עם "שמות החברים הזכאים לבחור בכל תחנת קלפי" ( פיסקה 3 ). תקנה 48(3) אמורה להתפרש על-פי המרכיב המהותי והעיקרי שלה – פרסום שמות הזכאים לבחור; לפי פירוש כזה, הפרסום מתחייב גם אם ישנה רק תחנת-קלפי אחת – הרי גם לגבי תקנה 48(2) לא יעלה על הדעת, שלא לפרסם את מקומה של הקלפי, גם אם הינה "תחנה" אחת בלבד. זאת ועוד: אמנם לפי סעיף 19 של "פקודת האגודות השיתופיות", חייבת כל אגודה שיתופית להחזיק במשרדה גם את רשימת חבריה, כמסמך פתוח לעיון "חינם אין כסף, באותן שעות שבהן פתוח משרדה הרשום של האגודה לצרכי עסקיה." ברם, כאשר פרסום פרטי מהלך הבחירות ע"י "ועדת הקלפי" יכול להתבצע גם שלושה ימים בלבד לפני הבחירות – רצוי מכל בחינה, למנוע את ההכבדה הצפויה, אם עיון ברשימת הזכאים להצביע יתאפשר רק בתוך משרדי האגודה. מכל מקום, גם אם עצם העדרה של הצגת הרשימה ברבים לא יפסול בחירות שנתקיימו – מומלץ לפעול באחת מהדרכים הנזכרות לעיל, למניעת פגיעה בחברים ולמניעת סיכון של פסילת תוצאות.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות