• 13 באוקטובר 2012

  צו עשה למושב - אגודה שיתופית

  שלום,

  לאן מגישים עתירה למתן צו עשה נגד מושב חקלאי שהוא אגודה שיתופית המסרב לחבר חזרה שעון מים למרות שאין חוב ומסרב לאפשר עיון במסמכים על פי זכות העיון הפרטית וחוק חופש המידע?

  כמו כן אני מעוניין לקבל הבהרה האם מושב שהוא אגודה שיתופית המנהל את ענייניו של חברי ותושבי האגודה, מתאפיין כבעל חובות וסמכויות של רשות מנהלית, כגון חובת תשובה וחובת הנמקה?

  13 באוקטובר 2012
 • 16 באוקטובר 2012

  צו עשה למושב - אגודה שיתופית

  שלום רב!

  עם כל החשיבות לבחירת ה"כתובת" לדרישה ולתביעה - אין לשכוח את מהות העניין, ואת מערכת העובדות הרחבה, ככל שהיא ידועה גם לאגודת-המושב - היריבה, המיועדת להיתבע לצו-עשה:
  הספקת-מים במושב-עובדים, אף אם איננה לצריכה ביתית, אלא להשקייה חקלאית "בלבד" - הינה נושא חשוב ורגיש, אשר ניתן לעתים לשקול לגביו פנייה לבית-המשפט, גם מול חובת-בוררות לפי תקנון-האגודה ( ולו על-דרך פנייה לסעד-עזר זמני, אשר לרוב מביאה לסיום הבירור כולו, במקרה מסוג זה ).
  מעמדה ה"כפול" של האגודה במושב, גם כגוף בעל מאפיינים ציבוריים ומחוייבויות מוגברות, במקרים המתאימים - אמור להיות בעל השלכה מעשית בנושא חיוני של הספקת-מים לציבור החברים-הצרכנים.

  מאידך, נראה כי קיים במקרה זה חלק עובדתי נוסף, שלא נחשף בשאלה, והוא אמור להיות בעל משקל, במיוחד בכל הנוגע לנסיבות אשר הביאו את אגודת-המושב לצעד חריף ולעמדה נוגדת תקיפה, ככל המתואר ע"י השואל הנכבד.
  לפיכך, חשוב לפנות לעורך/ת-דין הבקיא/ה בתחום, כדי לבחון את המקרה על רקע העובדות שמאחורי התנהלות האגודה ועמדתה, ובהתאם לכך - לשקול את דרכי-הפעולה לתיקון המצב (( כדוגמה תיאורטית בלבד: סירוב של אגודה אחרת, הנובע משימוש קודם בקרקע ובמים על-ידי מי שאיננו חבר-האגודה, ובהעדר הבטחה נאותה כנגד שימוש חורג חוזר )).

  אגב: ממילא אין מקום לניהול מאבק משפטי מול האגודה ( גם אם בבוררות )ללא ליווי משפטי מתחילת הדרך - האגודה התקיפה והעקשנית תנהל, וודאי, מאבק על עמדתה, בעזרת עו"ד-מומחה מצדה...

  זאת ועוד:
  סעד של צו-עשה ( או צו-מניעה ) הינו סעד-שבשיקול-דעת, ואי גילוי של עובדות מהותיות כבר בתביעה או בבקשה - עלול להיות בעוכרי התובע-המבקש, כבר עקב כך. הסתייעות בעו"ד חיונית, אפוא, גם מטעם זה.

  כהערת-שוליים לסיום:
  ככל שנושא העיון במסמכים ( הנזכר בשאלה ) עומד בפני עצמו - יש לזכור, כי חובת גילוי חלה על מסמכים כלליים או ציבוריים של האגודה ( כגון תקנון, פרטיכלי אסיפה-כללית, וחלקית - פרטיכלי ועד-ההנהלה ), אך עניינו של כל חבר, הכלול במסמכים שבידי האגודה או בניהולה - ראויים להגנה מפני עיון זר, על יסוד הזכות הבסיסית לפרטיות: אין לחברי האגודה "זכות עיון פרטית" אלא "הגנת פרטיות" מול בקשת-עיון; ממילא, לא תחול הגנה-מיגבלה זו מול פניית בעל-העניין עצמו, לעיון במסמכים ובחלקי-מסמכים הנוגעים אליו.

  16 באוקטובר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?