• 8 בינואר 2015

  אגודה שיתופית בפירוק

  האם יש הגבלות חוקיות על אגודה שיתופית בפירוק כמו של חברה בפירוק או פושט רגל, למשל להיות בעלת חשבון בנק או :בעל מניות בחברה?

  8 בינואר 2015
 • 9 בינואר 2015

  אגודה שיתופית בפירוק

  שלום רב!
  צעד רציני וחמור של "פירוק" משליך באופן ממשי על האגודה השיתופית ועל חבריה, ותשומת-הלב מופנית לתשובות קודמות של מנהל-הפורום לשאלות שהועלו כאן בנושא זה.

  בין היתר, מוסמך המפרק, המתמנה עם מתן צו-הפירוק, "לקנות חזקה מיד בכל הנכסים השייכים לאגודה ובכל הפנקסים ושאר המסמכים השייכים לעסקיה, ולנהל את עסקי האגודה" – סעיף 48(2) של "פקודת האגודות השיתופיות".
  לפי תקנה 26 של "תקנות האגודות השיתופיות ( פירוק ), תשמ"ד-1984", "המפרק רשאי לעשות בנכסי האגודה כפי שייראה לו דרוש לשם ביצוע הפירוק." זאת ועוד:
  לפי תקנה 30(ב) לתקנות הנ"ל, "מיום כניסתו של צו הפירוק לתוקפו, יבוא המפרק במקום האסיפה הכללית,הועד וכל רשות אחרת של האגודה, לכל דבר וענין." ממילא לא יוכלו מוסדות האגודה ליצור התחייבויות חדשות או נוספות בשם האגודה – תקנה 30(ד).
  השלכות הליכי פירוקה של אגודה שיתופית הינן רחבות וחמורות יותר מאלה הנזכרות בשאלה.

  9 בינואר 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?