נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
אברהם

אישור מאזן באגודה שיתופית

האם חייב ועד האגודה לאפשר צילום של מאזן האגודה . בסעיף 4.ב. אגודת שיתופיות כתוב "על פי בקשת הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות, יביא הועד בפני האסיפה הכללית את הדין וחשבון המצורף למאזן של ברית הפיקוח או של מבקר החשבונות, וישלח לכל אחד מחברי האגודה לפי דרישתו העתק מהמאזן ומחשבון הרווח וההפסד שבוקרו, 7 ימים לפחות לפני התאריך שנקבע לקיום האסיפה הכללית השנתית." האם הכוונה שרק אם מבקש הרשם חייב ועד האגודה לשלוח העתק ?

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! תקנה 4(ב) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" מכוונת אל וועד האגודה, ומורה כי עליו: ( א ) לפי בקשה של הרשם/ ברית-הפיקוח/ המבקר - להציג לאסיפה הכללית את הדו"ח כנזכר בתקנה; (ב) לפי דרישה מחבר כלשהו – לשגר אליו העתק ממסמכי-המאזן, לפחות 7 ימים לפני התכנסות האסיפה. המילים "לפי דרישתו" הן מיותרות ואף בלתי-מתיישבות, ביחס למילים "על-פי בקשה" שבתחילת ההוראה, ואם יתפרשו כמיקשה אחת – הן ייצרו סיבוך בלתי-יעיל ואף בלתי הגיוני. הוראות תקנה 4(ב) נועדו למנוע הכבדה יתרה על הוועד והמזכירות; ברוח זו, אין חובה לאפשר לחברים המתעניינים את צילום מסמכי-המאזן במזכירות האגודה, אך בהעדר לחץ עבודה או לחץ פונים – מומלצת דרך זו.

אברהם

מרדכי תודה, הכוונה שלי האם צריך הועד למסור עותק מודפס של המאזן אותו החברים נדרשים לאשר? שהרי איך יוכלו לאשר אותו אם הוא לא מונח לפניהם? כך גם יוכלו לשאול שאלות או לקבל הבהרות גם ללא הזדקקות לסעיף 4.ב. לא נראה סביר שחבר המעוניין לקבל עותק לא יוכל לקבלו, ובוודאי שלאחר אישורו, שכן הוא מהווה חלק מפרוטקול האסיפה שע"פ הנחיית הרשם ניתן לצלם את פרוטוקול האסיפה וישיבות הועד. אגב הכבדה על הועד, מזה כמה שנים קיים פלא שהוא סמרטפון שיכול לצלם מסמכים ולכן על מנת לא להכביד על עבודת הוועד והמזכירות האם קיימת מניעה בזמן שהחבר מעלעל במאזן הוא פשוט יצלם אותו ? שאלותי הרבות נובעות מהעובדה שאגודה בה אני חבר הועד אינו מאפשר צילום של פרוטוקולים ומאזנים.

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! תקנה 4 של "תקנות האג"ש ( רשויות האגודה )" תוקנה לאחרונה לפני יותר מ-30 שנה, על רקע אמצעי הצילום דאז; ברם, נותרת בעיית העומס בהופעת חברים רבים יחד למזכירות – הוראות התקנה עדיין מוצאות להן צידוק. הוראות תקנת-המשנה 4(ב) מחייבות את הוועד להכין ולשלוח העתק ממסמכי-המאזן לכל חבר שדרש זאת, ובמועד שיאפשר לו ימים אחדים לעיון ולבדיקה ( ואף לבירור, או לפחות להכנת שאלות ) לפני התכנסות האסיפה. הביטוי "לשלוח" בתקנה המתייחסת לכלל האגודות בישראל, נועד לכלול מקרים רבים, בהם חברי-האגודה מתגוררים ביישובים שונים; כאשר מדובר ביישוב שיתופי – מצופה מהוועד להנפיק מסמכים לחבר ע"י הנחה בתיבת-הדואר שלו ביישוב, כמקובל במיגזר. לחובת הצגתם מראש של מסמכי מאזן שנתי ( וכן תקציב שנתי ), טרם דיון והחלטה באסיפה הכללית – נא ראו תשובה מרחיבה של הח"מ בפורום זה, מתאריך 14/4/14.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות