• 26 במרץ 2015

  ועדת קלפי

  שלום דני
  מצב בו נבחרה באספה וועדת קלפי לצורך קיום בחירות לוועד ולפני קיום הבחירות התפזרה ועדת הקלפי.
  האם ניתן לבקש מתנדבים חדשים לוועדת הקלפי , ואלו יערכו את הבחירות? או- האם יש צורך לכנס אספה נוספת וזו תבחר את ועדת הקלפי?
  האם יש צורך לבקש מהמועמדים לוועד להציג שוב את מועמדותם?
  בברכה
  דינה

  26 במרץ 2015
 • 26 במרץ 2015

  ועדת קלפי

  שלום רב!
  על-פי תקנה 41 של "תקנות האגודות השיתופיות – רשויות האגודה": "הבחירות בקלפי ייערכו בהתאם להוראות תקנות האגודה, ובהעדר הוראות כאמור – בהתאם להוראות תקנות 42 עד 56."
  לפיכך, לגבי הליכי בחירות-בקלפי של אגודה שיתופית, יש לפנות תחילה לתקנון-האגודה, ואם אין בו תשובה לשאלות שהוצגו כאן – תחול לגביהן תקנה 42 לתקנות דלעיל ("רשויות האגודה"), ולפיה:
  מינוי ועדת-קלפי הוא בידי האסיפה הכללית; עם זאת, "רשם האגודות השיתופיות" מוסמך למנות ועדת-קלפי, אם האסיפה הכללית לא בחרה ועדה כזו מסיבה כלשהי.
  כאשר האסיפה הכללית טרחה והחליטה על מינוי ועדת-קלפי, אך זו "התפזרה" טרם מילוי תפקידה – מינוי ועדה חדשה אמור לחזור לאסיפה הכללית, ואם האסיפה לא תמלא את תפקידה בשלב זה, תהיה סמכות-המינוי בידי "רשם האגודות".

  בהעדר סיבה מיוחדת, על ועדת-הקלפי החדשה להתבסס על רשימת המועמדים שכבר נתגבשה, אך אם חלף בינתיים זמן של ממש – ראוי לבקש מכל מועמד שברשימה אישרור-הסכמה למועמדותו.

  26 במרץ 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?