• 10 באפריל 2015

  תוצאות הצבעה

  שלום
  האם פרסום תוצאת הצבעה בקלפי של קבלה לחברות בקיבוץ צריכה להיות עם מספרים של בעד ונגד או מספיק שיפורסם עבר או לא ?

  10 באפריל 2015
 • 15 באפריל 2015

  תוצאות הצבעה

  שלום רב!
  תוצאת הצבעה באסיפה הכללית על מועמדות לחברות באגודה שיתופית ( כאן – קיבוץ ) חייבת בתיעוד ברור בפרטיכל-האסיפה, וככלל – תוך פירוט חלוקת המצביעים לפי מספרם: בעד, נגד ונמנעים; אם ההחלטה נתקבלה "פה אחד" בהצבעה רגילה – די אף בציון כללי זה, אם מספר המצביעים אינו נשוא של הוראה בתקנון-האגודה. הצבעה בקלפי ממילא חייבת פירוט, לפחות ע"י צירוף פרטיכל בדיקת פתקי-ההצבעה וספירת הקולות שנערך ונחתם ע"י ועדת-הקלפי.
  מכיון שספרי הפרטיכלים באגודה השיתופית פתוחים לעיון החברים, הרי במסגרת הפרסום על ההחלטה בנושא אין הכרח בפירוט מספרי – הפירוט אמור להיכלל בפרטיכל. עם זאת, כל מועמד שלא נתקבל לחברות, ואשר לא היה נוכח במעמד ההודעה על תוצאת ההצבעה בעניינו – זכאי לקבל פירוט כזה מן האגודה.

  15 באפריל 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?