נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נתן

דמי שכירות - האם לחברי האגודה עומדת זכות הצבעה

בייישוב שבו אני מתגורר האגודה השיתופית משמש כווע מקומי לניהול היישוב. ביישוב קיים מספר לא מבוטל של מיבנים יבילים (קרוואני) המיועדים לשכירות. לאחרונה התברר כי עלות התחזוקה של המבנים גבוה מדמי השכירות הניגבים ולכן הם מעוניינים לייקרם כיום נוהג הוועד המנהל לקיים הצבעה במסגרת אסיפה כללית בנושא כדי לקבל אישור על העלאת דמי השכירות. שאלות: 1. האם הוועד מחוייב באישור האסיפה הכללית? 2. נוצר אבסורדי בו השוכר תופס את מקומו של המשכיר מהצד השני, אשר מחליט כמה דמי שכירות לשלם. בעקבות הפרוצדורה שתוארה. דמי השכירות לא עולים עם השנים. כתוצאה מכך כספי מיסים (לא שכירות) של תושבים, חלקם בעלי בתי קבע מממן את התחזוקה השוטפת של בתי השוכרים. מספר השוכרים ביישוב הינו הרוב. ואין לרוב אינטרס לשנות את המצב. מה אתה מציע? וכיצד אתה רואה את פני הדברים? תודה רבה. נתן

מרדכי שחם, עו"ד

שלום רב! כאשר מצויים ביישוב מבנים יבילים בשליטת אגודה, יש להניח כי מדובר באגודה ההתיישבותית, אשר ככל אגודה שיתופית – חייבת לנהוג על-פי עקרון השוויון בין חבריה, גם בהחזקה ובניצול של נכסיה. זאת ועוד: בפעילות מסוג זה אף גובר הצד הציבורי במעמדה הכפול של האגודה היישובית – צד אשר עליו מחילים בתי-המשפט את קני-המידה של תקינות מינהלית, סבירות הפעולה ומידה מוגברת של הגינות. בהשכרה של מבנים ביישוב ע"י האגודה, מתחייבת קביעת דמי-שכירות ריאליים, על-פי חישוב שמאי מקובל, בשיעור המתאים לכיסוי הוצאות התחזוקה, ואף יותר מכך. אם ישנם מבנים יבילים, המצויים במצב ירוד, אשר הוצאות בדקם ותיקונם חורגים מדמי-השכרתם – יש לשקול את שיקומם או את מכירתם. מכל מקום: חברי-אגודה המעוניינים לשכור את המבנים מן האגודה, אינם זכאים לגלגל על האגודה ועל האחרים את צד-החובה הכרוך בכך, רק עקב כוחם כרוב באסיפה הכללית. כפי שכבר צויין בפורום זה בעבר – האסיפה הכללית הינה מוסד של האגודה, ולא מוסד שמעל האגודה; מה שהאגודה איננה זכאית לכפות על חברים, גם האסיפה הכללית איננה מוסמכת לכך. בהקשר זה: גם תקנון האגודה, שדינו כחוזה בין האגודה לחבריה כולם, כפוף – הן ביישומו, וכמובן גם בפרשנותו - למיגבלות ולעקרונות-יסוד של דיני החוזים בישראל וכן גם לעקרון-השוויון שבדיני האגודות השיתופיות. במקרה המדובר, מומלץ כי האגודה השיתופית תערוך בדיקה כלכלית ושמאית לגבי המבנים, החזקתם וניצולם, ולפני כל מיכרז להשכרה – תזמין חוות-דעת משפטית בכתב, אשר תכלול גם ייעוץ לגבי אופן ההתנהלות בנושא, מכאן ולהבא.

נתן

תודה רבה.

forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום אגודות שיתופיות