open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 11 ביוני 2015

      תקנון האגודה

      אישררה האסיפה הכללית של האגודה (קיבוץ שיתופי) תקפות התקנון הקיים. מהו פרק הזמן המינימלי לאחר אותו אישרור, בו ניתן לשוב ולבקש

      שינויים בסעיפים שונים?

      תודה רבה

      11 ביוני 2015
     • 15 ביוני 2015

      תקנון האגודה

      שלום רב!
      גם מי שסבור כי אין להטריד את ציבור החברים באגודה השיתופית, במסגרת האסיפה הכללית, בניסיונות תכופים לשינוי החלטה – אמור להסכים כי אחרת הם פני הדברים, כאשר ברור כי בעת קבלת ההחלטה לא ניתנה דעת המצביעים לעובדה ממשית, שנתגלתה או נוצרה לאחר ההחלטה; קל-וחומר – כאשר מדובר במערכת עובדות כאלה.
      בדומה עקרונית, נראה כי כך גם לגבי החלטת-אסיפה לאישרור "כללי" של תקנון, מבלי לדון בנפרד על סוגיות מסויימות. זאת ועוד: כאשר מדובר בהפעלת סמכויות האסיפה הכללית במישור ה"חקיקתי" שלה, לשינוי בתקנון על-פי הרוב המיוחד הדרוש לכל תיקון – יש לאבחן מישור מיוחד זה מפעולת האסיפה בהחלטות ניהוליות.
      בצד המעשי של הנושא, יוזכרו הוראות "תקנות האגודות השיתופיות ( ייסוד )", הנוגעות לשינויים בתקנון-אגודה, עם כל הנדרש לפי תקנה 7 שם; בין אלה – הדרישה לפי פיסקה (4) בתקנת-משנה 7(ב): "לפני ההצבעה באסיפה הכללית... חולק לחברי האגודה הסבר בכתב, הכולל את הרקע לתיקון המוצע, הנסיבות שהצריכו את התיקון ומשמעויות התיקון במלוא היקפן."
      בהקשר זה – הוראת תקנה 7(ו) של התקנות: "רשם האגודות השיתופיות" – אשר תוקפו של כל תיקון-תקנון מותנה באישורו – "לא יאשר בקשה לרישום תיקון לתקנות אגודה שיתופית, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו כי קוימו הוראות תקנת משנה (ב)".

      לאור זאת, ועל רקע היתרון הצפוי מקבלת "אישור מוקדם" של הרשם, לפי תקנה 7(ג) לאותן תקנות ( לתיקון התואם "אישור מוקדם" די ברוב של שני-שלישים באסיפה, במקום שלשה-רבעים ), מוצע לפעול בדרך זו במקרה המדובר. פנייה לרשם האגודות השיתופיות לקבלת "אישור מוקדם" להצעת-תיקוני-תקנון, בליווי דף-ההסבר המיועד לחלוקה מראש בין החברים' מוצעת לשואל כצעד הבא – ואם תיענה הפנייה בחיוב, יוסר גם ספק כפי שהועלה בשאלה.
      יצוין בשולי הדברים, כי גם בקשה לרשם לקבלת "אישור מוקדם" צריכה להיות מוגשת על-ידי ועד-ההנהלה של האגודה. אם הוועד יסרב לפעול בעניין זה – ניתן לחייבו לכך ע"י הוראה של האסיפה הכללית, אף בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל; וחברים שאינם מצליחים לגייס רוב רגיל לכך – כיצד יגייסו את הרוב המיוחד הנדרש לתיקון שהם מעוניינים בו!?

      15 ביוני 2015
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form