• 28 ביוני 2015

  פיטורין של חבר בוועד המקומי

  שלום,
  מהן העילות לפיטורי חבר בוועד המקומי שלא מגיע לישיבות הוועד (מס' פעמים שמותר לו להיעדר וכו'...)?
  תודה,

  28 ביוני 2015
 • 28 ביוני 2015

  פיטורין של חבר בוועד המקומי

  שלום רב!
  סעיף 128 של "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות ), תשי"ח-1958", מחיל על חברי "וועד מקומי" הוראות אחדות החלות על חברי "מועצה אזורית", ובהן – סעיף 37ד, אשר דן, גם לפי כותרתו, בהשלכותיה של שרשרת היעדרויות מישיבות. את הוראות סעיף 37ד יש לקרוא, בהתאמות הלשוניות הקבועות לכך בסעיף 128 של הצו ( במקום "חבר מועצה" – "חבר הועד המקומי" ).
  ההסדר המפורט שבהוראות הצו - עיקרו בסעיף 37ד(א)-(ב): "חבר שנעדר מישיבות "שלושה חודשים רצופים או שנעדר משלוש ישיבות רצופות ( אם היו בשלושה חודשים פחות משלוש ישיבות ) – יחדל להיות חבר..." ובלבד שראש המועצה האזורית "שלח לו הודעה כמפורט" בפיסקאות (ג)-(ד) של סעיף 37ד, במועד-ביניים של "תום החודש השני להיעדרו... או מיד לאחר הישיבה השניה שממנה נעדר" - להתראה מראש על תוצאות של היעדרות נוספת.

  סייג להשלכותיהן האמורות של היעדרויות-חבר, קבוע בסעיף-משנה 37ד(ב) – אם ההיעדרות היתה ברשות מ"הוועד המקומי" שניתנה מראש, או שהחבר "נעדר בשל מחלה, שירות בצה"ל או שליחות ציבורית."

  מומלץ להמציא מראש לכל חבר של הוועד המקומי - תדפיס של סעיפים 37ד ו-128 מהצו האמור, לידיעה, לשם מניעת טעויות ואי-הבנות במהלך כהונתו.

  28 ביוני 2015
  • 29 ביוני 2015

   פיטורין של חבר בוועד המקומי

   אז אם הבנתי נכון, ראש הוועד צריך לשלוח לו הודעה או בכל מקרה ראש המועצה (כשמדובר בחבר וועד מקומי כמובן ולא חבר מליאת המועצה).
   שוב תודה

   29 ביוני 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?