אסיפה כללית ובחירות - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • אילן

  נשלח ע"יאילן 14:08, 1 ביולי 2015

  שלום, ועד האגודה הודיעה על כינוס סיפה כללית של התושבים. האם באסיפה זו ניתן יהייה להדיח אותו ולמנות ועד חדש ברוב קולות? ושאלה נוספת - האם באסיפה זו בפרט או באופן כללי בכלל - רשאים חברי ועד האגודה לדחות את מועד הבחירות לועד האגודה משנתיים ל 5שנים (כמו לרשות המקומית ולוועד המקומי)? תודה

  השב
 • 14:08, 6 ביולי 2015

  שלום רב!
  "ועד-הנהלה" של אגודה שיתופית נבחר ע"י האסיפה הכללית בבחירות המתנהלות לפי כללים מיוחדים, כמפורט בתקנון-האגודה ובהוראות נוספות הכלולות בחקיקת-המשנה, הידועה כ"תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975".
  אין "לפטר" ועד-הנהלה נבחר, שכהונתו לא נסתיימה עדיין, ואין להחליף ועד-הנהלה, אלא בדרך "בחירות" כהלכתן. אגב: לקבלת החלטה בת-תוקף באסיפה כללית יש צורך גם בכלילת הנושא במפורש בהודעת-הזימון לחברים, וכן באישור הנושא בסדר-היום של האסיפה, בתחילת התכנסותה; בהקשר זה: לפי תקנה 8 של התקנות הנ"ל, בהתייחס לסדר-היום שבזימון לאסיפה - "האסיפה הכללית רשאית להסיר נושא מסדר היום, אך לא להוסיף עליו."

  לשאלה הנוספת: לפי תקנת-משנה 23(ד)(3) שבתקנות הנזכרות לעיל, "באגודה שיתופית להתישבות קהילתית ובכפר שיתופי – יכול שבתקנות האגודה תיקבע תקופת כהונה של הועד שלא תעלה על חמש שנים." לפיכך, אין לדבר על תקופת-כהונה כזו באגודה, אלא אם הדבר נקבע מראש בתקנון-האגודה ( לרבות על-דרך שינוי בתקנון שאושר כדין ); קביעה כזו לא תאושר, אם האגודה אינה מסווגת באחד משני הסיווגים הנ"ל.
  לפי תקנה 28 לתקנות הנ"ל, בתום כהונת ועד-ההנהלה יש לפעול לבחירות חדשות שיתקיימו תוך שלשה חודשים ( באישור מראש של רשם האגודות – הארכה מירבית עד שלשה חודשים נוספים ); עם זאת, שוללת התקנה את סמכות האסיפה לפעול לקיצור כהונת-הועד, אלא בדרך של מינוי ועד-ממונה ע"י הרשם, אם חלילה נוצרו נסיבות המצדיקות זאת.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.