• 11 ביולי 2015

  ועדת קלפי ודין קלפי שפוזרה לכל עבר

  האם ועדת הקלפי חייבת לכלול אך ורק חברי אגודה? מה דינה של קלפי אשר פוזרה לכל עבר?

  11 ביולי 2015
 • 11 ביולי 2015

  ועדת קלפי ודין קלפי שפוזרה לכל עבר

  שלום רב!

  ראשית, מוסבת תשומת-הלב לשאלה הדומה שנשאלה בפורום זה ביום 26/3/15, ולתשובת מנהל-הפורום מאותו יום.
  כאמור שם, הרי בהעדר תשובה ברורה בתקנון-האגודה לשאלות הקיימות - מוצע לחזור, תחילה, לאסיפה הכללית, למינוי ועדת-קלפי חדשה, טרם פנייה לרשם-האגודות להפעלת סמכותו למינוי.

  תפקיד חברי ועדת-הקלפי כרוך באחריות ובאמינות, ובאין מניעה בתקנון-האגודה – ניתן למנות כחבר בוועדת-הקלפי, למשל, בעל-מקצוע מתאים כעורך-דין או רואה-חשבון ( כדוגמה: רו"ח מברית-הפיקוח ). מינוי ועדת-הקלפי דורש החלטת-אישור של האסיפה הכללית; האסיפה יכולה גם לבחור ועדת-קלפי מבין חברי-האגודה, ולחייבה לפעול רק בנוכחות "משקיף חיצוני מקצועי" כאמור, כפתרון-ביניים.

  11 ביולי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?