open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 19 באוגוסט 2015

      התפטרות חבר ועד

      שלום רב,
      מדובר ביישוב בו מתנהל ועד בזהות ועדים, חבר ועד התפטר. הודעה ועדכון החברים לא בוצעה לא בפרוטוקול בו צויין הנושא ואף לא בשום אמצעי. חלפו שבועיים למרות פניות החבר לפרסום הפרוטוקולים ועדכונם בכל האמור עד למועד תפקודו לא בוצע כלום.
      טרם נכנס חבר חדש במקום שכן יתכן שהוא פסול בהתאם לתקנון.. לפיכך נוצר מצב שהוועד ממשיך להתכנס ולהחליט החלטות אך בהרכב חסר, לא מפרסם פרוטוקולים.....
      אנא חוות דעתך המקצועית אודות חוקיות ההתנהלות.

      19 באוגוסט 2015
     • 20 באוגוסט 2015

      התפטרות חבר ועד

      שלום רב!
      כאשר ועד ביישוב שיתופי מתנהל ב"זהות ועדים", ועל אף הזהות הפרסונאלית – יש לאבחן בין מעמד חבריו ופעילותם כחברי ועד-ההנהלה של האגודה השיתופית-ההתיישבותית ( החקלאית ), לבין מעמדם ותיפקודם כ"ועד מקומי" במישור המוניציפאלי, הכפוף למועצה האזורית ולדיני הרשויות המקומיות. כבר מטעם זה יש מקום וצורך לערב כאן, בדיווח מתאים ולצורך בדיקה, את ראש המועצה האזורית, אשר חובתו ( וחובת המועצה ) לפעול לקיום ראוי של "ועד מקומי" כהלכתו, ולניהול סדיר ותקין של פעילותו.
      בצד אלה ובנוסף להם, עומדת חובת בדיקה והתערבות של מוסדות האגודה השיתופית, להשלמת הרכבו של ועד-ההנהלה, לפי תקנון-האגודה ובתואם לדיני האגודות השיתופיות.
      על-פי המתואר בשאלה ( אשר נראה כי איננה כוללת את כל הפרטים הנוגעים לעניין, מחוסר מידע גלוי ), יתכן כי המועמד "הבא בתור" על-פי תוצאות הבחירות שנתקיימו, איננו יכול להשלים את ההרכב החסר, מסיבה המצריכה בירור או התפטרות של חבר-מכהן אחר; בהעדר פתרון לבעיה כזו – השלמת ההרכב החסר אמורה להיות בהתמנות הנבחר הבא אחריו, ובהעדר מועמד כזה – ע"י בחירת ממלא-מקום באסיפה כללית מיוחדת ( תקנה 25 לתקנות האגודות השיתופיות בנושא "רשויות האגודה" ).
      כמו כן, יתכן כי ההתפטרות הנזכרת בשאלה לא נכנסה לתוקף, בהעדר הודעה מתאימה בכתב של המתפטר, הנדרשת לכך בדין -
      תקנה 24ג של התקנות הנ"ל .

      במיוחד יש לקחת בחשבון, במקרה כגון זה, את הוראת תקנה 25(ג), כדי לא להיקלע למצב המתואר בה: "פחת מספר החברים הועד, ואין יותר מועמדים למילוי המקום שנתפנה... יהיה הועד רשאי לפעול במשך שלושה חודשים לכל היותר מיום שנתפנה המקום כאמור..."; אולם גם אורכה כזו לא תתאפשר, "אם פחת מספר החברים בועד מהמנין החוקי" ( המנין המינימאלי הנדרש ).

      מכל מקום, מצב כמתואר בשאלה חייב להתברר ולהיפתר בדחיפות, לא רק מטעמיו של הציבור ביישוב, אלא אף... מבחינתם של חברי-הועד אישית: גם אם מספרם כעת עולה על זה הנדרש לקוורום מינימאלי של התכנסות – עלול להימצא פגם חמור של אי-חוקיות לגבי החלטות וביצועים, באשר המרכיב המספרי הקשור ב"קוורום" לא נועד לאפשר קיומו של ועד חסר. אם "החלטה" או ביצוע לא יהוו פעולות כדין(!) של "ועד" – בין במישור האגודה ובין במישור המוניציפאלי - עלולים חברי ה"ועד" להימצא אזי אחראים באחריות אישית; בנוסף, כיסוי ביטוחי על-פי פוליסת-ביטוח שהוצאה לאגודה השיתופית ו/או ל"ועד המקומי" עלול להימצא אזי כחסר-תוקף עקב עמדה וטיעון מצד חברת-הביטוח.

      מרדכי שחם, עו"ד - מנהל-הפורום

      20 באוגוסט 2015
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form