אופן ההצבעה באסיפה כללית - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • דנה

  נשלח ע"ידנה 14:06, 21 באוגוסט 2015

  שלום, ועד האגודה במושב מבקש להעלות להצבעה באסיפה כללית החלטת הצעה בת מספר רב של סעיפים כמקשה אחת ומבלי לאפשר דיון מקדים של חברי האגודה בנוסח ההצעה (בעד או נגד בלבד) ביום ההצבעה. (התקיים דיון בנושא במסגרת מפגש חברים). האם תקנות האגודות השיתופיות מחייבות הצבעה על סעיף סעיף מתוך ההצעה הכללית? האם אין חובה לאפשר דיון טרם ההצבעה? מה דינה של החלטת אסיפה כזו - האם היא חוקית? שאלה נוספת - האם בעל נחלה שעשה העברת זכויות במינהל (הנחלה רשומה על שמו), אך לא התקבל לחברות באגודה ע"י האסיפה הכללית ראשי להצביע באסיפה זו? תודה רבה.

  השב
 • 23:07, 23 באוגוסט 2015

  שלום רב!
  החלטות באסיפה כללית של אגודה שיתופית שלובות, ככלל, בקיומו של דיון – אסיפת חברי האגודה איננה מנגנון-הצבעה גרידא; גם הוראות שונות בתקנות האגודות השיתופיות בנושא "רשויות האגודה" מאזכרות דיון באסיפה הכללית כדבר המובן מאליו. עם זאת, יתכנו מקרים בהם הדיון עשוי להיות קצר וענייני, ואפילו טכני בלבד, כאשר העניין עצמו אינו מצריך יותר מכך, או אם כבר ניתנה לחברים כולם הזדמנות סבירה קודמת, להביע דעתם ולשכנע זה את זה. האסיפה אף יכולה לוותר על דיון בנושא זה או אחר, ולגשת מיד להצבעה.
  עם זאת, בדומה עקרונית לוועד-הנהלה, החייב לזמן לישיבותיו את כל חבריו, כדי לאפשר לכל אחד מהם הבעת דעה וניסיון שכנוע בעדיפות עמדתו – כך גם מתן אפשרות סבירה של הבעת דעה באסיפה הכללית. לפיכך, מי שמעוניין בקבלת החלטה בת-תוקף באסיפה כללית – מוטב שלא יסתכן בתוצאות העלולות לנבוע ממניעת דיון ראוי ומ"סתימת פיות": התוצאה עלולה לשלול תוקף חוקי מההצבעה שנתקיימה.
  הדין אף איננו מתיר "תרגיל" של דיון והצבעה במערכת שלובה של נושאים, אם אין הצדקה לשילוב או אם יש בו כדי חשש של ממש לעיוות או לקיפוח.

  מכיוון שכל מקרה נבחן לפי נסיבותיו ובפני עצמו – אין ניתן להשיב לשאלה לגופה, מעבר לאיזכור קני-המידה הכלליים הנ"ל, האמורים לשמש בבחינה אובייקטיבית של מקרים כגון אלה. ייעוץ משפטי בשאלה יצריך עיון בחומר הכתוב כולו, בעיון בתקנון-האגודה ובהכרת נסיבות העניין. ייעוץ כזה מומלץ לקבל טרם התכנסות האסיפה, ולא בדיעבד.

  לשאלה הנוספת ששולבה כאן: זכות-הצבעה באסיפה הכללית נתונה רק לחברי-האגודה, ומי ששמו איננו כלול בפנקס-החברים של האגודה – חזקה כי איננו חבר ואין לו זכות-הצבעה ( בכפוף לזכותו לנקוט הליך מתאים, בבקשה לתיקון פנקס-החברים ).

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.