open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 4 בספטמבר 2015

      איום מרומז לתביעת וועדת ביקורת באופן אישי

      במסגרת ביקורת שנערכה ע"י ועדת ביקורת נמצא והנושא עלה בישיבת מזכירות שחבר מזכירות לקח לביתו ציוד שנתרם ליישוב.
      אנו חוששים לתת לזה ביטוי בדווח הביקורת מכוון שאנו לא רוצים להוציא כספים אישיים על הגנה משפטית במידה ונדרש, למזכירות ולחבר עצמו יש ביטוח ויועץ משפטי של היישוב והוא לא יוציא כסף מכיסו.
      1. אם נכתוב את הנושא בדווח ללא השם של החבר האם עדיין אם בכלל יש לו עילה לתביעה.?
      2. במידה ובכול זאת יתבע את חברי וועדת הביקורת האם זה יהיה מכפי היישוב או מכספו האישי.?
      3. אם תוגש ע"י ועדת ביקורת תלונה במשטרה בנושא האם עדיין יכולים אנו להיות חשופים לתביעה?
      דווח הוועדה לא מופץ על שלל הנושאים המבוקרים מחשש שמא נתבע ונוציא כסף פרטי.
      תודה

      4 בספטמבר 2015
     • 6 בספטמבר 2015

      איום מרומז לתביעת וועדת ביקורת באופן אישי

      שלום רב!
      ועדת-ביקורת, בכל מוסד שהוא, אינה צריכה להירתע ממילוי תפקידה כגוף מבקר, אך בד-בבד – על חבריה להיזהר שלא לחרוג מגבולות הביקורת היעילה וההוגנת. כאשר מתגלים בביקורת ממצאים, המעלים חשד לליקוי או לפעולה בלתי-תקינה ( לרבות חשד לעבירה פלילית ), על הוועדה להביא את ממצאיה, באופן דיסקרטי, בפני הגורם המתאים – פנימי או חיצוני – כדי שהחשד הקיים ייבדק לאשורו, ובאופן מקצועי. פנייה פנימית כזו יכולה להתבצע גם בפגישה סגורה, בבירור ראשוני בעל-פה, אף בשיתופו של היועץ המשפטי של האגודה.
      למשל: גם אם נמצא במקרה זה, כי בעל-תפקיד מחזיק בנכס שנתרם בשעתו לאגודה או לציבור חבריה – עדיין יש לבדוק את נסיבות המקרה במלואן, לרבות האפשרות כי המחזיק נתן תמורה בעבור הנכס, או קיבל אותו באישור ועד-ההנהלה, גם אם באופן פסול או שגוי.

      ועדת-ביקורת של אגודה שיתופית נועדה לחשוף ליקויים, תקלות וכיו"ב, ולהעביר את ממצאיה לבדיקה, לחקירה ולטיפול לגורמים המוסמכים לכך; גם אם, ככלל, מוסמכת ועדת-הביקורת להעמיק ולהרחיב את בדיקותיה, הרי כאשר מתגלה חשד לעבירה – עליה להפנות את העניין לגורמים המקצועיים המוסמכים, וככל הניתן – באמצעות גורם-בקרה נוסף של האגודה, כוועד-ההנהלה שלה ו/או עוה"ד של האגודה. בהקשר זה, ובהתייחס להערה בשאלה הנוכחית : היועץ המשפטי של האגודה, המקבל את שכר טרחתו ממנה – איננו עוה"ד של ועד-ההנהלה או של "מזכירות", אלא של האגודה עצמה, כמייצגת האינטרסים הכלליים-המשותפים של חברי-האגודה.
      בהנחה כי מדובר במקרה זה בחשד כלפי חבר-הנהלה, וכי פנייה אל חברי-ההנהלה אינה נראית מתאימה כאן, בנסיבות העניין והמעורבים - עדיין יש מקום לפנייה אל היועץ המשפטי הקבוע של האגודה, לדיווח ולהתייעצות, ולמקרה הצורך – בדרישה לפעולתו לשכירת עו"ד אחר/ת, על-חשבון האגודה, לליווי ועדת-הביקורת במקרה המיוחד שעל הפרק.
      חלופות נוספות במקרה המדובר: פנייה להתייעצות עם המפקח/ת האזורי/ת של משרד רשם האגודות השיתופיות, ולפי הצורך והנסיבות – פנייה להתייעצות ( ללא הגשת תלונה בשלב הראשוני ) בתחנה הקרובה של משטרת ישראל.
      עוד יצויין, כי אם בשאלה כאן מדובר ב"תרומה ליישוב" במישור המוניציפאלי, הנוגע לכלל תושבי היישוב – כתובת לפנייה היא גם המועצה האזורית, מכוחה פועל "הוועד המקומי" ביישוב, ולרבות היועץ המשפטי של המועצה וועדת-הביקורת שלה.

      6 בספטמבר 2015
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form