יו"ר ועד ההנהלה - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • ארי בר צבי

  נשלח ע"יארי בר צבי 20:00, 26 בספטמבר 2015

  מבקש לדעת מה תפקיד יו"ר הועד בקיבוץ ובאיזה אחריות הוא נושא תודה

  השב
 • 18:08, 4 באוקטובר 2015

  שלום רב!
  יו"ר ועד-הנהלה של אגודה שיתופית ( כגון קיבוץ ) אחראי – בראש וראשונה - למעשים ולמחדלים של ועד-ההנהלה שהוא עומד בראשו, ככל חבר-הנהלה ויחד עם יתר חבריו.
  "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" קובעות, בהקשר: "הועד וחבריו יפעלו בתחום סמכויותיהם בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה."
  ועד-ההנהלה וחבריו, ובראשם היו"ר, חייבים לפעול ביעילות לניהול כלל ענייני האגודה, ולשמירת נכסיה והאינטרסים שלה. זאת - תוך כיבוד הוראות הדין, הוראות תקנון-האגודה והוראות הניתנות מדי פעם ע"י האסיפה הכללית של האגודה; גם כאשר על ועד-ההנהלה להעדיף אינטרס כללי של האגודה וחבריה, על פני אינטרס הפרט או המיעוט – עליו לעשות כן בשיקול-דעת מתאים, למניעת יצירת קיפוח העולה לגדר הפליה אסורה.
  כאשר ועד-ההנהלה משמש ביישוב השיתופי גם כ"ועד מקומי", שהינו רשות מוניציפאלית – חלות עליו, בפעילותו במישור זה, חובות המוטלות על כל רשות ציבורית בישראל, בכלל, וחובות לפי "צו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות )" – בפרט ( עיקרן בצו – מסעיף 90 ואילך ).
  בקיבוצים רבים כולל תפקיד יו"ר הוועד ( "יו"ר המזכירות", בכינוי נפוץ ), מבחינה מעשית, אף יותר מן המקובל באגודות אחרות, כאשר בכל מקרה "מעוצב" התפקיד על-פי יכולות וכשירויות אישיות של בעל-התפקיד ועל-פי הנסיבות המיוחדות לקיבוץ – היסטוריות, חברתיות, כלכליות ואחרות. אולם גם כאשר היו"ר בקיבוץ פועל ותורם מעל ומעבר לחובותיו – חלות עליו האחריות והמיגבלות, הנובעות מכל מקורות-הסמכות, אשר הוזכרו לעיל.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.