• 30 בנובמבר 2015

  שותפות בין שני משקים חקלאיים

  שלום,רציתי לדעת אם שותפות בין שני משקים חקלאיים מאותו ישוב,חלים עליה דיני חברות [בעת פירוק שיתוף].תודה

  30 בנובמבר 2015
 • 1 בדצמבר 2015

  שותפות בין שני משקים חקלאיים

  שלום רב!
  כאשר מדובר ב"שותפות", יש לאבחן בין שותפות-בלתי-רשומה, המעוגנת בהסכם, לבין שותפות הרשומה כתאגיד אצל "רשם השותפויות". לגבי שותפות רשומה, יש לאבחן את סוג השותפות, כאשר הוראות מדיני החברות הנוגעות לנושא של פירוק, עשויות לחול רק לגבי סוג מיוחד של שותפות, אשר שני משקים חקלאיים אינם מתאימים לו. לגבי שותפויות אחרות, יחולו ההוראות שבפרק ח' ( "פירוק שותפות ותוצאותיו" ) ב"פקודת השותפויות ( נוסח חדש ), תשל"ה-1975" – סעיפים 41 – 55 שם.

  מכל מקום: גם כאשר מדובר בשותפות בלתי-רשומה בין שני משקים חקלאיים, וכן כאשר מדובר בשותפות רשומה ( אשר רישומה כתאגיד נדרש, לעתים, ע"י רשויות-המס ) – יש צורך בהסדרה מראש של כל הנושאים הצפויים לעורר מחלוקות בין הצדדים, הן בשלבי הפעילות המשותפת והן בהגיע השותפות לקצה. הסדרה כזו מחייבת גיבושו ועריכתו של הסכם מפורט בכתב, בעזרת עו"ד.
  הסתייעות בעו"ד לצורך האמור תכלול גם קבלת מענה לשאלות מעשיות הכרוכות בפירוק, ולא רק לשאלה של הדין החל על הנושא; במילים אחרות: ככל הניתן, מוטב כי הצדדים לשותפות יקבעו מראש, בעצמם ולעצמם ( בעזרת עוה"ד, כאמור ), את אופן הפירוק, תנאיו ותוצאותיו

  1 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?