• 7 בדצמבר 2015

  חבר באגודה השיתופית

  האם אדם בעל עבר פלילי יוכל להתקבל להיות חבר באגודה השיתופית וכן להיות חבר במושב ולקבל את תואר הבן ממשיך, כל עוד יש לו רקע פלילי.
  האם יש תקנה או חוק שמוכיחה את הדבר
  אשמח לקבלת עזרה

  7 בדצמבר 2015
 • 8 בדצמבר 2015

  חבר באגודה השיתופית

  שלום רב!
  בשנת תשמ"א-1981 נחקק ע"י הכנסת "חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים", אשר ביסודו – הכלל המוכר במשפט העברי, בדבר זכותו של עבריין לפתוח דף חדש בחייו, ובמסגרת הקהילה, לאחר שמילא את העונש שנגזר עליו, וחלף זמן ללא עבירה נוספת מצדו.
  החוק יוצר מיגבלות ממשיות על אפשרויות הוכחת עבר פלילי שלא בהסכמתו של המורשע, ואף מתיר מחיקת רישומים פליליים, לאחר תקופת-שנים מתאימה הקבועה על-פיו.

  עוד קודם לחקיקה הנ"ל, נהגו אגודות לקבוע בתקנוניהן דרישה של "אופי טוב" לכל מועמד לחברות, להבדיל מ"העדר עבר פלילי". גם המונח "עבר פלילי" ( או "רקע פלילי" כבשאלה ) אינו מוגדר דיו, באשר ישנם הבדלים בין העבירות השונות, ואף בין סוגי עבירות, גם מבחינת "כשירות" והתאמה להתקבל כחבר באגודה שיתופית. יש להניח, כי כך הדבר גם בתקנון אגודת-המושב הנוגעת לשאלה שהועלתה – תקנון שיש לבדקו.

  כאשר נבחר צאצא ע"י הורים או הורה יחיד, להיות "בן-ממשיך" במשק שבמושב-עובדים, מאפשרת חקיקת-המשנה הקיימת את קבלתו לחברות, בהעדר מניעה לכך על-פי תקנון-האגודה - אלא אם נפסק אחרת בבוררות אשר על האגודה עצמה לפתוח בה, בתביעה כנגד "הבן הממשיך". תביעה כזו מצד האגודה חייבת להיות מוגשת תוך 45 יום מהגשת בקשת "הבן הממשיך" להתקבל לחברות, והבוררות היא זו שעל-פי תקנון האגודה. לגבי הנושא חלה תקנה 3א של "תקנות האגודות השיתופיות ( חברות )", ותשומת-הלב מופנית לכלל הוראות התקנה.

  8 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?