יו"ר ועד הנהלה - ברצוני לדעת האם יו"ר ועד הנהלה של קיבוץ יכול לקבל שכר עבור תפקידו - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • חנה סיני

  נשלח ע"יחנה סיני 14:44, 11 בינואר 2016

  השב
 • 22:36, 16 בינואר 2016

  שלום רב!
  תפקיד יו"ר ועד-ההנהלה בקיבוץ מתאפיין, בדרך כלל, בהיקף הנרחב של מטלות הכרוך בו; גם מחוקק-המשנה, מתקין תקנות האגודות השיתופיות, החריג תפקיד זה בקיבוץ מן האיסור הכללי באגודות על בחירת מזכיר או גזבר בתור יו"ר ועד-ההנהלה – תקנת-משנה 24(ב) של "תקנות האג"ש ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975" (( החרגה המתייחסת גם למושב שיתופי )). גם כאשר נקבע בהמשך, בתקנת-משנה 24(ג), כי "יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה", הרי "בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור...מהוראה זו" לא רק "אגודה פלונית" אלא אף "סוג של אגודות".

  המציאות המשתנה, אשר הביאה להכרה ב"קיבוץ מתחדש", המחישה את ייחודיותו של תפקיד הניהול המרכזי בקיבוץ שכזה – הזמן, הטירחה, היכולות והניסיון, הדרושים למילוי התפקיד, יכולים להיות מנוצלים ע"י ממלא-התפקיד לעיסוק אחר, עם התמורה שבצדו. לאור זאת, ככל שתפקידו של יו"ר-הועד בקיבוץ ( או במושב השיתופי ) כרוך במטלות עסקיות ו/או ניהוליות ו/או אדמיניסטרטיביות, אשר בעבורן נהוג לשלם שכר בתאגידים - כך קיים בסיס לשכר ראוי, במיוחד אם אותו יו"ר-ועד מאבד, עקב מילוי תפקידו, יכולת השתכרות המותרת על-פי תקנון-האגודה.
  מאידך, ניתן להסיק מתקנת-משנה 24(ג) הנ"ל, כי ההיתר לריכוז סמכויות כאמור, יהיה מוצדק רק "בנסיבות מיוחדות", וגם אם מדובר בקיבוץ – ראוי לפצל, ככל הניתן, בין תפקיד של יו"ר-ועד של אגודת-הקיבוץ, בתור שכזה ( תפקיד שאין עמו שכר ), לבין תפקיד ביצועי או ניהולי בעסקי הקיבוץ, הנתון לפיקוח ישיר של... ועד-ההנהלה של אגודת-הקיבוץ, בראשות היו"ר שלו.

  מבחינה מעשית, שהיא גם עניינו של יו"ר-הועד עצמו, מתבקשת בדיקה של המקרה המסוים בעזרת היועץ המשפטי של הקיבוץ, אם עדיין לא נעשתה כזו.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.