open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 11 בינואר 2016

      יו"ר ועד הנהלה - ברצוני לדעת האם יו"ר ועד הנהלה של קיבוץ יכול לקבל שכר עבור תפקידו

      11 בינואר 2016
     • 16 בינואר 2016

      יו"ר ועד הנהלה - ברצוני לדעת האם יו"ר ועד הנהלה של קיבוץ יכול לקבל שכר עבור תפקידו

      שלום רב!
      תפקיד יו"ר ועד-ההנהלה בקיבוץ מתאפיין, בדרך כלל, בהיקף הנרחב של מטלות הכרוך בו; גם מחוקק-המשנה, מתקין תקנות האגודות השיתופיות, החריג תפקיד זה בקיבוץ מן האיסור הכללי באגודות על בחירת מזכיר או גזבר בתור יו"ר ועד-ההנהלה – תקנת-משנה 24(ב) של "תקנות האג"ש ( רשויות האגודה ), תשל"ה-1975" (( החרגה המתייחסת גם למושב שיתופי )). גם כאשר נקבע בהמשך, בתקנת-משנה 24(ג), כי "יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה", הרי "בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור...מהוראה זו" לא רק "אגודה פלונית" אלא אף "סוג של אגודות".

      המציאות המשתנה, אשר הביאה להכרה ב"קיבוץ מתחדש", המחישה את ייחודיותו של תפקיד הניהול המרכזי בקיבוץ שכזה – הזמן, הטירחה, היכולות והניסיון, הדרושים למילוי התפקיד, יכולים להיות מנוצלים ע"י ממלא-התפקיד לעיסוק אחר, עם התמורה שבצדו. לאור זאת, ככל שתפקידו של יו"ר-הועד בקיבוץ ( או במושב השיתופי ) כרוך במטלות עסקיות ו/או ניהוליות ו/או אדמיניסטרטיביות, אשר בעבורן נהוג לשלם שכר בתאגידים - כך קיים בסיס לשכר ראוי, במיוחד אם אותו יו"ר-ועד מאבד, עקב מילוי תפקידו, יכולת השתכרות המותרת על-פי תקנון-האגודה.
      מאידך, ניתן להסיק מתקנת-משנה 24(ג) הנ"ל, כי ההיתר לריכוז סמכויות כאמור, יהיה מוצדק רק "בנסיבות מיוחדות", וגם אם מדובר בקיבוץ – ראוי לפצל, ככל הניתן, בין תפקיד של יו"ר-ועד של אגודת-הקיבוץ, בתור שכזה ( תפקיד שאין עמו שכר ), לבין תפקיד ביצועי או ניהולי בעסקי הקיבוץ, הנתון לפיקוח ישיר של... ועד-ההנהלה של אגודת-הקיבוץ, בראשות היו"ר שלו.

      מבחינה מעשית, שהיא גם עניינו של יו"ר-הועד עצמו, מתבקשת בדיקה של המקרה המסוים בעזרת היועץ המשפטי של הקיבוץ, אם עדיין לא נעשתה כזו.

      16 בינואר 2016
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form