• 20 בינואר 2016

    אחים הועד המנהל של אגודה

    שלום רב!
    תקנה 26 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )", נושאת הכותרת "פסולים לכהונה בועד", קובעת כי בין אלה ה"פסולים להיבחר לועד או להמשיך לכהן בו" – גם "אחים... שנבחרו לועד, זולת אם ישאר לכהן כחבר-ועד אחד מהם, לאחר שהשאר התפטרו ממנו; לא התפטרו השאר מרצונם תוך 14 יום... יחדלו לכהן אלה שקיבלו את מספר הקולות הנמוך ביותר".

    20 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?