• 22 בינואר 2016

  סנקציות כנגד חבר אגודה

  בקיבוצי קים נוהל בבחירה לועדות לפי החלטת אסיפה שבו מצוינים מס החברים בכל ועדה מועדות הקיבוץ , ועד ההנהלה מבקש להוסיף לועדה הכלכלית חברים , לחבר שהתעניין לגבי צירופו לועדה כלכלית נמסר שהוא פסול מאחר וקימת בעיה של התחשבנות כספית בינו לבין הקיבוץ .
  שאלה :
  האם יכול קיבוץ לפסול חבר מלכהן בועדה כל שהיא לבד אם עילת הפסילה מצוינת מפורשות בפקודה או בתקנון

  22 בינואר 2016
 • 23 בינואר 2016

  סנקציות כנגד חבר אגודה

  שלום רב!
  מינוי ועדות-משנה, לפעולתן בצדו של ועד-ההנהלה, מכוחו ובפיקוחו – מוסדר בתקנה 30 של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )", אשר קובעת, בתחילתה: "הועד רשאי לבחור ועדות-משנה, ולאצול להן מסמכויותיו, בכפוף לתקנון האגודה...".
  כעולה מהתיאור בשאלה הנוכחית, אין הסדר לנושא בתקנון-האגודה, אך קיים נוהג של מינוי ועדות באסיפה הכללית. במצב המתואר, נראה כי השאלה אמורה להיות מוצגת בפני האסיפה הכללית, לדיון ולהחלטה, תוך בירור משמעותה והשלכותיה של אותה "בעיה של התחשבנות כספית" הנזכרת בשאלה. במיוחד כאשר מדובר ב"וועדה כלכלית", אין להקל ראש בהתנהלות המועמד בנושא כספי מול הקיבוץ, ובשאלה כיצד ייראה מינוי כזה בעיני ציבור החברים.

  בהערת-אגב: בהנחה כי חברות-בוועדה כרוכה בעיקרה באחריות ובהשקעת זמן וטירחה, ומכיוון שמועמדות החבר איננה לרוחו של ועד-ההנהלה של הקיבוץ, כבר כעת – ראוי לחבר לבחון, באיזו מידה מוצדק מאבקו בנושא, ומאידך ראוי לציבור החברים לבחון, האם מידת תרומתו הצפויה ב"וועדת הכלכלה" מצדיקה לכפות את מינויו על ועד-ההנהלה.

  23 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?