השתתפות בחינוך האם חייבת להיות זיקת הנאה מהתשלום? - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • לימור

  נשלח ע"ילימור 15:18, 1 בפברואר 2016

  באגודה בה אני חברה אנו משלמים מסי אגודה כדין, ועד האגודה מעוניין להטיל על משפחות לילדים בגילאי חינוך בלתי פורמלי סעיף השתתפות בחינוך למימון פעילויות מוגברות בחינוך אותן ניתן לזהות. עד כה פעילות חינוך כמו יתר הפעילויות מומנו ממסי האגודה. 1. האם ניתן להשית חיוב על משפחה שגרה ביישוב וילדיה אינם משתתפים בפעילויות אלה? והאם ניתן להשית חיוב על משפחה שילדיה לא פעילים כלל בחינוך? האם לא צריך שתהא זיקה בין התשלום לבין ההנאה מהשירות (שלא כמו במסי אגודה)? 2. האם ניתן לגבות ממשפחה סכום קבוע בגין השתתפות בחינוך ללא קשר למספר הילדים במשפחה? משמע האם דין משפחה לילד אחד הוא כמו משפחה לארבעה ילדים הפעילים בחינוך? האם יש בכך עיוות וחוסר צדק? 2. האם ניתן לחייב משפחה חברת אגודה שנכסה עומד ריק בגין השתתפות בחינוך וזאת רק בשל שעונה להגדרה ילדים בחינוך גם אם הם אינם פעילים? בברכת תודה

  השב
 • 22:19, 2 בפברואר 2016

  שלום רב!
  בצרור השאלות שהוצג, נראה כי יש צורך בהבהרות ( למשל: הבהרת המונח "חינוך בלתי פורמאלי", במיוחד כאשר מתוכננות לגביו "פעילויות מוגברות" ), וכן בפירוט נוסף ( בעיקר – תיאור הפעילויות המתוכננות ). תשובה ממצה איננה אפשרית בנסיבות אלה. עם זאת -
  כצעדי בירור ובדיקה ראשוניים, מוצעת פעולה כפולה של גיוס משפחות-חברים נוספות בעלות דעה ואינטרס זהים, יחד עם פנייה מתאימה – בכתב ובעל-פה גם יחד – אל כל גורם מעורב, ואל כל גורם העשוי להתערב, הן באגודה פנימה והן מחוץ לאגודה ( כגון המועצה האזורית ומשרד החינוך ).
  בד-בבד יש מקום לבדיקה, האם הנושא אינו חורג ממסגרת המטרות, הייעודים והתיקצוב של האגודה כאגודה שיתופית, ואם מדובר כאן בפעילות ועד-ההנהלה כ"ועד מקומי" – האם דרישות-החיוב המתוכננות מאושרות ע"י המועצה האזורית ומשרד-הפנים.

  בהערת-אגב, העשויה להימצא כעיקר הנושא: מימון הוצאות-קבועות והוצאות תשתית לקיומה של מסגרת חיונית כמוסד חינוכי לטובת הקהילה, עדיין איננו מכשיר כל פעילות, וודאי שאינו מכשיר חיוב במימון נוסף ונפרד, ככל שהפעילות המדוברת איננה חלק אינטגראלי או הכרחי לתיפקודה של אותה מסגרת. עם זאת, יש לקחת בחשבון, כי ניהול פעילות מועילה לילדים במסגרת המוסד החינוכי המקומי, מבלי לשתף בה את כולם, עלולה לפגוע במי שלא ייהנו ממנה; במכלול העובדות והשיקולים יש מקום להתחשב גם בכך.
  מבלי לגרוע מההערות הכלליות בחלק הראשון של תשובה זו, יש לקוות כי גישה מעשית, בשילוב של חשיבה והתחשבות מצד ההורים-החברים כולם, יסייעו להגיע כאן לפתרונות ראויים.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.