• 5 בנובמבר 2012

  אורך קדנציה מזכיר / מרכז הישוב

  שלום
  אני מתגורר בישוב קהילתי בגליל.
  לישוב יש ועד מקומי, והישוב מוכרז אגודה שיתופית,
  הישוב מעסיק מזכיר המכונה גם מרכז הישוב,
  הנ"ל עושה את תפקידו מעל 15 שנה ,
  האים יש חוק או פסק דין המורה על אורך קדנציה בתפקיד מזכיר/ מרכז הישוב?
  תודה מראש
  דן חריש

  5 בנובמבר 2012
 • 5 בנובמבר 2012

  אורך קדנציה מזכיר / מרכז הישוב

  שלום רב!
  ותק רב-שנים בתפקיד המורכב והקשה של מזכיר-יישוב - אמור להיות מקור וודאי של יתרונות, מבחינת מילוי התפקיד ומבחינת היישוב ותושביו; גם אם עומס השנים עלול להיות מקור של חסרונות, הרי בדרך כלל - הדבר איננו שקול כנגד היתרונות ( במקרים כאלה, הנטל השוחק נותר כחסרון אישי של.. המזכיר עצמו ).
  העדר של הגבלה בדין על משך כהונת המזכיר, נובע בעיקר מאופיו הביצועי של התפקיד, ומקיומם של גורמי בקרה וביקורת על פעולותיו: ועד-ההנהלה של האגודה ו/או הועד המקומי ( המוניציפאלי ), ועדת-הביקורת שליד כל ועד ( במידה מסויימת -גם "ברית הפיקוח" המלווה את האגודה ), רואה-חשבון/יועץ-מס, יועצים משפטיים, ומעל לכל - האסיפה הכללית של האגודה ו/או אסיפת-התושבים של היישוב.

  אם אין מיגבלה לנושא בתקנון-האגודה - ניתן להציע הוספת סעיף-"תיקרה" למילוי תפקיד מזכיר; לגבי פעילות של מזכיר בעבור "הועד המקומי" - אין לשכוח את הזיקה למועצה האזורית ולגורמי-הביקורת הציבוריים הקיימים לגביה, במשולב עם הועד-המקומי ופעילותו.

  יצויין עוד, כי החלפתו של מזכיר-יישוב ותיק הינה צעד הראוי לבחינה זהירה ולביסוס של ממש, גם עקב השלכות מכבידות על הציבור, כגון תשלום פיצויי פיטורים, כל הכרוך בחובת הודעה מוקדמת ואף בשימוע, וכן קשיי-הסתגלות של מזכיר חדש.
  בד-בבד אין לשכוח, כי מילוי התפקיד המדובר כרוך בעמידה מול ציבור רחב ומגוון של צרכני-שירות, עם יחס נגדי הכרוך לעתים אף בכפיות-טובה.

  לפיכך, אם נוצר "לחץ מצטבר" של טענות כלפי המזכיר הותיק, תיפקודו או התנהלותו, ראוי לקיים תחילה בירורים מתאימים, בדרכם השונות הפתוחות לעניין זה, אף טרם דיונים והחלטות בועד ובאסיפה. בהעדר הסכמה על סיום ההעסקה, הפתרון הרצוי יהיה ב"יישור הדורים" בדרכי-שלום, במקרים המתאימים - תוך תיקון או התייעלות בעזרת אמצעי-הבקרה החשוב ביותר: הבקרה-העצמית של המזכיר הותיק עצמו, המשלבת מצדו גם הגינות, תבונה מעשית וסובלנות.

  5 בנובמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?