• 26 באפריל 2016

  כדאיות או חשיבות להיות חבר באגודה לבעל משק

  מה הם היתרונות ומדוע כדאי להיות חבר באגודה לבעל משק?

  26 באפריל 2016
 • 2 במאי 2016

  כדאיות או חשיבות להיות חבר באגודה לבעל משק

  שלום רב!
  על החסרונות העלולים להתגלות מהעדר מעמד חברות-באגודה לבעל-משק במושב, כבר הועלו דברים בתשובות אחדות בפורום זה, וכל המעוניין בנושא – מופנה לתשובות קודמות של הח"מ כמנהל-הפורום, כגון לשאלות מהתאריכים 20/11/12 (א), 21/4/13 (מח) ו-3/2/14 (ש).
  כהערת-אגב יצויין, כי מי שמנסה להוציא עצמו מהמסגרת האגודתית המקובלת ביישוב, ולחסוך בכך דמי-חבר, עלול למצוא עצמו משלם תשלום מוגבר בעבור שירותי-האגודה למי שאינם חברים, וכן – מחוץ למעגלי דיווח, וללא זכות השתתפות בדיונים ובהצבעות בנושאים הנוגעים לחיים ביישוב בכלל ולניהולם של משקים בפרט; גם באלה אין כדי למצות את מכלול ההשלכות, כולל השלכות חברתיות והשפעתן על בני-המשפחה כולם.
  מרדכי שחם, עו"ד

  2 במאי 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?