האם באגודה שיתופית אפשר לנהל תשתית לחברים מאוגדים מישנית - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מנס

  נשלח ע"ימנס 11:33, 26 ביוני 2016

  שלום הצטרפתי כחבר מושב וכחלק מהחלטה אולצתי לשלם מס הצטרפות לאגודה כ"חלק מהשתתפות בהשקעות המושב עד לרגע הקניה" דמי החברות לא יתנים להעברה לפי התקנון של הוועד. מתברר שיש קוי השקיה שלטענת הוועד ממומנו ע"י מספר חקלאים מצומצם (לטענתם בעל הנחלה המקורי לא השתתף בזמנו במימון),ולכן הצטרפות לקו זה מותנת בתשלום. האם קו זה יכול להיות מנוהל ע"י הקופה הכללית ? האם השקעה בהחלפת הקו לאחרונה יכולה להיות ממומנת ע"י הוועד הכללי,ועדיין להתייחס לגבות דמי הצטרפות לתאגיד המשנה? בברכה מנס

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

  מרדכי שחם, עו"ד,מנהל הפורום

  22:44, 27 ביוני 2016

  שלום רב!
  מהאמור בשאלה עולה, כי ההצטרפות לאגודה השיתופית במושב היתה בהקשר לקבלת זכויות בנחלה חקלאית; אם מדובר ברכישה ( להבדיל מ"הורשה" ) – יתכן כי חלק מהטענות יכולות להיות מופנות למוכר, על בסיס חוזה-הרכישה ובהקשר למחיר ששולם. בכל מקרה:
  (א) חברות באגודה אמורה לשקף זכויות בחלק מהון-האגודה; אם חבר אגודת-מושב מוכר את משקו (נחלתו ) ופודה מהאגודה כספים בגין חלקו בהון – הדבר חייב להיות בידיעה מראש של רוכש המשק, אשר יידרש לתשלום תואם לאגודה, בגין חברותו. ברם, אם פקיעת חברותו של מוכר-המשק כאן לא לוותה בתשלום פדיון מצד האגודה – אמור חלקו לעמוד לזכותו של הקונה, הבא במקומו גם כחבר באגודה.
  בעניין זה – גם הוראות סעיף 31 של "פקודת האגודות השיתופיות" ותקנות 9 ואילך של "תקנות האגודות השיתופיות ( חברות ), תשל"ג-1973".
  (ב) זכויות חבר-אגודה, בעל-נחלה במושב-עובדים, כוללות גם חלק יחסי בנכסי האגודה, כולל השקעות משותפות שמומנו במשך השנים ע"י כלל בעלי-הנחלות. חלק זה עומד לזכות בעל-הנחלה גם כאשר הנחלה עוברת לחליפו – בין ע"י מכירה ובין מחמת-פטירה.
  בשאלה הנוכחית מדובר ב"בעל-נחלה קודם", ואם האגודה לא פדתה ממנו את חלקו בהשקעות-הקבע המשותפות ( בהן נשא הוא יחד עם יתר החברים בעלי-הנחלות ) - אמור חלק זה לעבור עם הנחלה לבעליה החדשים, ללא חובת תשלום לאגודה; אם שולמה תמורה ברכישת הנחלה – אמורה התמורה לכלול גם את ערך חלקו של בעל-הנחלה כחבר באגודת-המושב החקלאית-ההתיישבותית ( כפוף להוראה אחרת בחוזה-המכירה ).
  (ג) מאידך, כאשר במושב בוצעו מפעלים שונים, אשר מומנו רק ע"י המשתמשים ( למשל: מכון-חליבה לבעלי משקי-רפת; מבנה לאריזת פירות למגדליהם; וכיו"ב ), ואפילו קטע-צנרת-מים לאזור של חלקות-גידול מוגדרות – מן הדין כי כל בעל-נחלה אחר, המבקש לנצל את ההשקעה הקיימת, ישלם את שווי החלק המתאים בנכס המשותף, אשר לא נוצר יש-מאין, אלא מהשקעות החברים-המשתמשים, כאמור. זאת – בין אם מדובר בבעל-נחלה חדש, כנזכר בשאלה, ובין אם מדובר בחבר ותיק המבקש להצטרף לשימוש ולהנאה במבנה או במיתקנים, בעבורם שילמו חברים אחרים.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.