משרה באגודה שיתופית. - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • מרקרי דניאל

  נשלח ע"ימרקרי דניאל 12:17, 21 ביולי 2016

  שלום רב, ברצוני לדעת האם משרה באגודה שיתופית חייבת להיות מאוישת ע"י מכרז? ומה קורה אם המשרה בוטלה מייעודה המקורי ושונתה לייעוד אחר ? אסביר - גנן באגודה ניגש למכרז וזכה בו, בנוסף, קיבל תוספת שכר וביצע תפקיד נוסף באגודה, תפקיד שלא אושר ע"י האסיפה ולא נרשם בתקציב האגודה. כעבור מספר חודשים ביקש הגנן לבטל את משרת הגננות ולהישאר בתפקידו ה"נוסף" שוועד ההנהלה הוסיף לו כראות עיניו בלבד וללא התייעצות עם האסיפה וקבלת אישורה. האם במקרה כזה תפקידו הנוסף חוקי או שעל האגודה להוציא מכרז חדש ונקודתי לתפקיד האחר ובכך לאפשר לאנשים אחרים גם לגשת לתפקיד וכמובן לאפשר לאסיפה הכללית לאשרו? לתגובתך נודה מאוד!

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

  מרדכי שחם, עו"ד - מנהל הפורום,מנהל הפורום

  09:31, 22 ביולי 2016

  שלום רב!
  ניתן היה להתייחס כראוי לשאלה, אילו קדמה לה פנייה אל ועד-ההנהלה של האגודה, ותגובתו המנומקת ( במקרה של סירוב ) היתה מוצגת כאן; כמו-כן, חסר בשאלה תיאור התפקיד הנוסף שניתן לגנן ע"י הוועד, עם פרטים לגבי הצורך הציבורי במילויו. עקב כך, עיקר התשובה – בהערות הכלליות הבאות:
  גם אם ניהול ענייניה של האגודה נתון, ככלל, לסמכותו ולאחריותו של ועד-ההנהלה – יצירת תפקיד חדש מצריכה בסיס מתאים של הצדקה, ואם אין למימונו בסיס בתקציב המאושר או אם המדובר בתפקיד שאיננו שגרתי – יש צורך גם באישור האסיפה הכללית.
  בתקנת-משנה 23(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" נקבעה, גם במפורש, חובת ועד-ההנהלה וחבריו למלא את תפקידם "בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה." את תקינות פעולת הוועד בהקשר למקרה המתואר, יש לבחון גם על-פי קני-מידה מחייבים אלה.
  החלטות ופעולות של ועד-ההנהלה במקרה המדובר, נתונות לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית, אך יש לזכור, כי בינתיים נוצרו זכויות לעובד הנזכר בשאלה, וכל ביטול של התקשרות עמו, או שינוי של תנאיה – עלול להיות כרוך בחובת-פיצוי מצד האגודה.
  כדי לחסוך מחברי ועד-הנהלה של אגודה סכנת תביעות אישיות כנגדם, עקב חריגה מסמכות או עקב רשלנות במילוי תפקידם, הרי גם עניינם-שלהם הוא בקבלת אישור ( או לפחות אישרור בדיעבד ) של האסיפה הכללית לפעולות בלתי-שגרתיות בכלל, ולפעולות כמתואר בשאלה – בפרט.

  שאלת החובה לערוך מיכרז למילוי משרה באגודה, עומדת אף בפני עצמה, ויש לקבל עצה והדרכה מעו"ד - לרבות לגבי הדרך הנאותה לניהול המיכרז לשלביו ( בהם גיבוש תנאי המיכרז, ניסוח מודעת-המיכרז, אופן הגשת הצעות והדיון וההחלטה לגביהן, והכל - תוך שמירת סודיות ושוויוניות כלפי משתתפי המיכרז ). ככלל, יש לראות את האגודה, בנושא חשוב ורגיש זה, כמי שחלים עליה כללי המינהל הציבורי, על כל הנובע מכך בהקשר לקיום ולניהול מיכרזים.

  בהקשר לשילוב ולשינוי בהרכב התפקידים של העובד, הנזכרים בשאלה כאן– יש לקבל הסבר ועמדה מצד ועד-ההנהלה, אשר עשויים להימצא מוצדקים בנסיבות המקרה ( לדוגמה: על בסיס שיקולי חיסכון, חיוניות, מקצועיות מיוחדת, או כיו"ב ).

  תגובה
 • 09:58, 27 ביולי 2016

  תודה על המענה. נפנה לבקשת הסבר.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.