open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 21 ביולי 2016

      משרה באגודה שיתופית.

      שלום רב,
      ברצוני לדעת האם משרה באגודה שיתופית חייבת להיות מאוישת ע"י מכרז?
      ומה קורה אם המשרה בוטלה מייעודה המקורי ושונתה לייעוד אחר ?
      אסביר -
      גנן באגודה ניגש למכרז וזכה בו, בנוסף, קיבל תוספת שכר וביצע תפקיד נוסף באגודה, תפקיד שלא אושר ע"י האסיפה ולא נרשם בתקציב האגודה.
      כעבור מספר חודשים ביקש הגנן לבטל את משרת הגננות ולהישאר בתפקידו ה"נוסף" שוועד ההנהלה הוסיף לו כראות עיניו בלבד וללא התייעצות עם האסיפה וקבלת אישורה.
      האם במקרה כזה תפקידו הנוסף חוקי או שעל האגודה להוציא מכרז חדש ונקודתי לתפקיד האחר ובכך לאפשר לאנשים אחרים גם לגשת לתפקיד וכמובן לאפשר לאסיפה הכללית לאשרו?

      לתגובתך נודה מאוד!

      21 ביולי 2016
     • מנהל הפורום מרדכי שחם, עו"ד - מנהל הפורום 22 ביולי 2016

      משרה באגודה שיתופית.

      שלום רב!
      ניתן היה להתייחס כראוי לשאלה, אילו קדמה לה פנייה אל ועד-ההנהלה של האגודה, ותגובתו המנומקת ( במקרה של סירוב ) היתה מוצגת כאן; כמו-כן, חסר בשאלה תיאור התפקיד הנוסף שניתן לגנן ע"י הוועד, עם פרטים לגבי הצורך הציבורי במילויו. עקב כך, עיקר התשובה – בהערות הכלליות הבאות:
      גם אם ניהול ענייניה של האגודה נתון, ככלל, לסמכותו ולאחריותו של ועד-ההנהלה – יצירת תפקיד חדש מצריכה בסיס מתאים של הצדקה, ואם אין למימונו בסיס בתקציב המאושר או אם המדובר בתפקיד שאיננו שגרתי – יש צורך גם באישור האסיפה הכללית.
      בתקנת-משנה 23(ג) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" נקבעה, גם במפורש, חובת ועד-ההנהלה וחבריו למלא את תפקידם "בכפוף לתקנות האגודה והחלטות האסיפה הכללית, לטובת האגודה וללא הפליה." את תקינות פעולת הוועד בהקשר למקרה המתואר, יש לבחון גם על-פי קני-מידה מחייבים אלה.
      החלטות ופעולות של ועד-ההנהלה במקרה המדובר, נתונות לדיון ולהחלטה באסיפה הכללית, אך יש לזכור, כי בינתיים נוצרו זכויות לעובד הנזכר בשאלה, וכל ביטול של התקשרות עמו, או שינוי של תנאיה – עלול להיות כרוך בחובת-פיצוי מצד האגודה.
      כדי לחסוך מחברי ועד-הנהלה של אגודה סכנת תביעות אישיות כנגדם, עקב חריגה מסמכות או עקב רשלנות במילוי תפקידם, הרי גם עניינם-שלהם הוא בקבלת אישור ( או לפחות אישרור בדיעבד ) של האסיפה הכללית לפעולות בלתי-שגרתיות בכלל, ולפעולות כמתואר בשאלה – בפרט.

      שאלת החובה לערוך מיכרז למילוי משרה באגודה, עומדת אף בפני עצמה, ויש לקבל עצה והדרכה מעו"ד - לרבות לגבי הדרך הנאותה לניהול המיכרז לשלביו ( בהם גיבוש תנאי המיכרז, ניסוח מודעת-המיכרז, אופן הגשת הצעות והדיון וההחלטה לגביהן, והכל - תוך שמירת סודיות ושוויוניות כלפי משתתפי המיכרז ). ככלל, יש לראות את האגודה, בנושא חשוב ורגיש זה, כמי שחלים עליה כללי המינהל הציבורי, על כל הנובע מכך בהקשר לקיום ולניהול מיכרזים.

      בהקשר לשילוב ולשינוי בהרכב התפקידים של העובד, הנזכרים בשאלה כאן– יש לקבל הסבר ועמדה מצד ועד-ההנהלה, אשר עשויים להימצא מוצדקים בנסיבות המקרה ( לדוגמה: על בסיס שיקולי חיסכון, חיוניות, מקצועיות מיוחדת, או כיו"ב ).

      22 ביולי 2016
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form