נושא של זהות תפקידים - פורום אגודות שיתופיות

שאלה חדשה
 • סקרן

  נשלח ע"יסקרן 17:02, 26 ביולי 2016

  האם אפשר לכהן גם כיו"ר האגודה וגם כגזבר מורשה חתימה ?

  השב
 • מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

  מרדכי שחם, עו"ד,מנהל הפורום

  15:02, 29 ביולי 2016

  שלום רב!
  בהקשר לשאלה, הנוגעת ליו"ר ועד-ההנהלה, יש לאבחן בין סמכות-חתימה לבין תפקיד של גזבר:
  כנהוג, וכקבוע בתקנה 31(א) של "תקנות האגודות השיתופיות ( רשויות האגודה )" – "בכפוף לתקנות האגודה, יסמיך הועד לפחות שני אנשים שיהיו רשאים לחתום יחד על כל מסמך בשם האגודה". לפי המקובל והראוי – מי שנבחר כיו"ר ועד-ההנהלה, מוסמך גם להיות אחד ממורשי-החתימה בשם האגודה.
  שונים הדברים לגבי תפקיד "גזבר" באגודה: לפי תקנת-משנה 24(ב) של התקנות הנ"ל, "לא ייבחר לתפקיד ראש הועד חבר המשמש מזכיר או גזבר האגודה, או בעל תפקיד דומה בה, למעט באגודות מסוג קיבוץ או מושב שיתופי". בד-בבד, קובעת תקנת-משנה 24(ג), כי "יושב ראש הועד לא יכהן בתפקיד מינהלי או ביצועי באגודה, לרבות תפקיד בניהול עסקי האגודה. בנסיבות מיוחדות רשאי הרשם לפטור אגודה פלונית או סוג של אגודות מהוראה זו."
  לדעת הח"מ, הסייג לגבי קיבוצים ומושבים שיתופיים, הנזכר לעיל, איננו מתאים עוד למציאות החדשה של התקופה האחרונה, גם אם התאים למציאות רווחת בשנות-ה-80, בהן נעשה תיקון-החקיקה האחרון בתקנת-משנה 24(ב). תפקיד מזכיר או גזבר, גם בקיבוץ או במושב שיתופי, חייב להיחשב כ"תפקיד מינהלי או ביצועי באגודה", ולגביו אמור להידרש פטור מיוחד מרשם-האגודות, כמצוות תקנת-משנה 24(ג). עד לתיקון-ההתאמה הראוי של תקנת-משנה 24(ב) – מומלץ גם לכל קיבוץ או מושב שיתופי להימנע מכפל התפקידים, אלא אם תואר "גזבר" ליו"ר-הועד נושא אופי מיניסטריאלי, כאשר עבודת הגזברות עצמה נעשית ע"י בעל-מקצוע מנוסה.

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד מרדכי שחם

מנהל הפורום: עו"ד מרדכי שחם

עוסק בעריכת-דין מאז נובמבר 1972. תחומי עיסוקו מקיפים מגוון ענפי-משנה בעולם-המשפט, בעיקר בתחום האזרחי
למידע נוסף

053-9367355 חיוג
הודעה

הפורום נועד לעסוק בנושא התאגידי המיוחד של "האגודה השיתופית" בישראל, על הנובע מהמציאות המלווה את האגודות השיתופיות השונות, את חבריהן ואת מוסדותיהן. כמי שעסק עשרות שנים במכלול רחב ומגוון של היבטים משפטיים ומעשיים של אגודות-שיתופיות, בעיקר של מושבי-עובדים, מבקש מנהל הפורום, לסייע בפתרון בעיות וקשיים, המתעוררים לפרקים ( ולמרבה הצער – באופן תדיר מדי ) בין אגודה שיתופית לחבר או לחברים, ובין חברים לבין עצמם.
את הידע והניסיון המשפטיים מנסה וינסה מנהל-הפורום לשלב בכלי-העזר החשוב של עולם המשפט, אשר מופעל באופן גלוי אך בלתי-מוצהר, גם באולמות בתי-המשפט ברחבי הארץ –  הלא היא התבונה המעשית.  למשל: כפי שחשוב להיחלץ ממצב בלתי-רצוי, חשוב לא פחות להימנע מהיקלע אליו; כפי שחשוב לדעת מה לעשות – חשוב לא פחות לדעת מה לא לעשות...!
את החכמה והתבונה, אשר נלמדים או נשמעים מפיהם של שופטים בבתי-המשפט – כדאי לשמוע לפני תחילתם של מאבק או מחלוקת משפטיים. גם לצורך זה – נשמח לסייע כאן.