• 8 באוקטובר 2016

  מעמד/זכויות חבר באגודה

  שלום . אני חבר באגודה חקלאית שיתופית מתוך היותי חבר קיבוץ . מבקש לדעת מה המעמד שלי כחבר אגודה ( דירקטור, בעל מניה? ) ? כמו כן מהן זכויותי וחובותי מכורח היותי חבר באגודה מעין זו ?
  תודה מראש יגאל כנר

  8 באוקטובר 2016
 • מנהל הפורום מרדכי שחם, עו"ד 19 באוקטובר 2016

  מעמד/זכויות חבר באגודה

  שלום רב!
  מעמדו וזכויותיו של חבר באגודה שיתופית ( כמו גם חובותיו כחבר-האגודה ), עולים ממערכת של הוראות-דין, מתקנונה המאושר והמעודכן של האגודה עצמה, וכן – מעקרון-השוויון הנוהג באגודות שיתופיות, ממנו נגזרת השלמה-בפועל בעלת חשיבות לא מעטה.
  החוק ה"מרכזי" בנושא אגודות שיתופיות נחקק במקורו עוד בימי המנדט, אומץ ותוקן ע"י הכנסת, וכותרתו – "פקודת האגודות השיתופיות." מכוח הוראת סעיף 19 של אותה "פקודה", על כל אגודה שיתופית להחזיק במשרדה, לעיון כל חבר-אגודה המעוניין בכך ( לעיון בשעות הקבלה במשרד ) – העתק של "פקודת האגודות השיתופיות" עצמה, העתקים מעודכנים של התקנות שהוצאו מכוח הפקודה הנ"ל, וכן העתק מלא ומעודכן של תקנון-האגודה.

  למי שמבקש ללמוד יותר על מעמדו, זכויותיו וחובותיו כחבר-אגודה ( לרבות חבר-קיבוץ ) – מומלץ לעשות כן, בראש ובראשונה, ע"י מימוש זכותו לעיון במערכת המסמכים החשובים הנ"ל, כאשר חובה על האגודה לפעול בהקדם הראוי, וככל הדרוש, להשלמת המסמכים שבמשרדה ולעדכונם מדי פעם ( בעזרת עו"ד ), ולמתן אפשרות סבירה לכל חבר לעיון בהם, גם אם יהיה עיון-מתמשך, מטבע העניין והיקף החומר.
  יש להניח, כי גם לאחר עיון מקיף וממצה כמוצע, ייוותרו או ייווצרו שאלות, הכרוכות בפרשנות משפטית ובחוות-דעת מקצועית; לגבי אלה ניתן יהיה לפנות, בנפרד ובמוגדר, לכל "כתובת" מקובלת, תוך מתן עדיפות מתבקשת לשאלות מעשיות, להבדיל משאלות תיאורטיות גרידא.

  19 באוקטובר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?